ANTIQUARIAAT MEUZELAAR

Language      

Tel: +31(0)416-661950    Web: Home    E-mail:info@meuzelaar.com

1 results
Results per page
Display available items (1)
Display sold items (0)

previous - next
Page 1 

NIEUW: Catalogus op auteurs
  • x
  • x
  • x
  • x
  • x
Het Gouden Kleinoot van de Leere der Waarheid die naar de Godsaligheid is; vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. Nader uitgebreidt, opgeheldert en betoogt, door Johannes D'Outrein. In leven Phil. Doct. en Predikant te Amsterdam. Door syn eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met desselfs toestemminge, in desen tweeden druk daar bygevoegt, de uit het Hoog duitsche door J. le Long vertaalde aanmerkingen en vermeerderingen van den Hoog Eerw. Heere Frederik Adolph Lampe, Doct.en Professor in de H. Godgeleertheid te Utrecht. Te Amsterdam, by Jan Boom. 1724.

€ 75.00

Johannes D'Outrein,

1724
Order / information

See all items in Religion

more information

previous - next
Page 1 

Search on Text

  

Price

From to

Year of print

From to

On Sale

Only products with discounts (0)
All Stock (1)

Type

Display books only (1)
Display maps only (0)
Display prints only (0)

Choose a category

Language

German (0)
English (0)
French (0)
Dutch (1)
Latin (0)

Complete works

Only complete works (1)
Only incomplete works (0)

Illustrated

Illustrated (0)
Not illustrated (1)