name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

1results
resultsperpage
showunsold (1)
showsold (0)

prev - next
pages 1 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Apostolische Oudheden, of Het Leven, de Daden, en Martelaryen der Huylige Apostelen, Euangelisten, en oude Vaderen, Tot het eynde van de Vierde Eeuw. Waar voor gevoegd is, een vertoog van de Drie roote Bedeelingen der Kerke, onder de Patriarchen, Moses, en het Euangelium, Door William Cave, Professor in de Godgeleerdh, en Canonik van Windsor. Uyt het Engelsch, naar den vijfden Druk vertaald, door Salomon Bor, Predikant tot Zeyst. Uytgegeven Met een Voorreden, aanwijsende de nuttigheyt van dit Werk, nessens een Oeffeninge over den rechten sin van Paulus en Jacobus leere in 't stuk der Rechtveerdigmakinge: door Hermannus Wits. T'Utrecht, Gedrukt by François Halma, Willem vande Water, Boekverkopers. M. D. C. XCVIII.

€ 350.00

William Cave,

1698
moreinfo

seeall

more information

prev - next
pages 1 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (0)
withandwithoutaction (1)

Type

showbooks (0)
showmaps (0)
showprints (0)
showantiques (0)
showpostcards (0)

choosecategory

language

DEU (0)
ENU (0)
FRA (0)
NLD (1)
LAT (0)

completeworks

justcomplete (1)
justincomplete (0)

illustrated

justillustrated (1)
justnotillustrated (0)