name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

NIEUW: Catalogus op auteurs
[No image]
Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren in opzite hunner landsgelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de natuurlyke Historie dienende. eerst in 't Engelschbeschreven door Th. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch, M.D. 1. Deel Behelzende de Tegenwoordige Staat der Keizerryken China en Japan, als mede van de Ladrones, Filippynsche en Molukkische Eilanden, en van Makassar. Met naaukeurige Landkaarten en Platen versiert.

€ 450.00

Thomas Salmon,

1736
moreinfo

seeall Local History

more information
[No image]
De Noord-Nederlandsche Vergiftige Gewassen beschreven door F. A. W. Miquel, M.D. botan. lector te rotterdam met gekleurde platen tweede vermeerderde uitgave Amsterdam bij C. G. Sulpke 1838

€ 275.00

F.A.W. Miquel,

1838
moreinfo

seeall Natural History

more information
[No image]
Alle de Wercken van Jacob Cats bezorgd door Dr. J. van Vloten, hoogleraar te deventer met ruim 400 platen. op staal gebracht door J.W. Kaiser Zwolle De erven J.J. Tijl

€ 145.00

Jacob Cats,

1862
moreinfo

seeall Other

more information
[No image]
Rijmkroniek van Melis Stoke met Historie-oudheid- en taalkundige aanmerkingen door Balthazar Huydecoper te Leyden by Johannes le Mair MDCCLXXII

€ 325.00

Melis Stoke,

1772
moreinfo

seeall Literature

more information
[No image]
Fables Choisies mises en vers par monsieur de la Fontaine avec la vie d'ésope, nouvelle edition. Augmentée de petites Notes pour en faciliter l'intelligence. a Amsterdam aux d'epens de la Compagnie MDCCLIX

€ 85.00

Jean de la Fontaine,

1759
moreinfo

seeall Literature

more information
[No image]
Der Traum in dreijen Nächten von L. Westenrieder München 1782

€ 185.00

Lorenz von Westenrieder,

1782
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Handpainted Miniature

€ 165.00moreinfo

seeall Manuscripts

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
De weg der zaligheid in Jesus Christus, zoo als dezelve door het avangelium aan zondaaren aangewezen, naar gods vrijmagtig welbehaagen, door eene bijzondere genade aan sommigen inwendig geleerd, met een waarachtig geloof omhelsd, door het getuigenis des heiligen geestes bekrachtigd, en van waare godvruchtigen heiliglijk bewandeld wordt. voorgestel in eenige leerredenen, door Theodorus Adrianus Clarisse, bedienaar des H. Evangeliums te Amsterdam, Te Amsterdam bij Johannes Wessing, Willemsz MDCCLXXIX

€ 275.00

Theodorus Adrianus Carisse,

1779
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
Pair English Brass Candle Holders 19th Century

€ 85.00moreinfo

seeall Kandelaren

more information
[No image]
Regvlarum ex universo pontificio iure Excerptarum, Libri tres, tam ad sacrae Theologiae, lurisq; Canonici, quam ad bene, beateq; viuendi fcientiam comparandam valde accommodati. Autore Io. Pavlo Lancelotto I.C.Perufino. Quibus ad ipfius Autoris notulas acceserunt R.P.F.Pauli Siguorelli Cortonienfis Dominicani Theologi additiones.Perusiae Cum lincentia Superiorum & Cum Priuilegio vtatergo 1587

€ 475.00

Paolo Lancelotto,

1587
moreinfo

seeall Religion

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (4)
withandwithoutaction (265)

Type

showbooks (244)
showmaps (7)
showprints (3)
showantiques (3)
showpostcards (1)

language

DEU (5)
ENU (39)
FRA (40)
NLD (117)
LAT (31)

completeworks

justcomplete (259)
justincomplete (6)

illustrated

justillustrated (94)
justnotillustrated (171)