ANTIQUARIAAT MEUZELAAR

Language      

Tel: +31(0)416-661950    Web: Home    E-mail:info@meuzelaar.com

230 results
Results per page
Display available items (230)
Display sold items (714)

previous - next
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

NIEUW: Catalogus op auteurs
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
de Reghels en Besluyten van het alderheylighte ende Alghemeyn Concilie van Trenten, Gehouden onder de Paufen, Paulus den III. Julius den III ende Pius den IV. Ghetrouwelijck van nieuws Over-ghefte Door N.S.P.A. Hier is oock achter by-gevoeght de verklaeringe van eenighe befondere Woorden, die in 't Concilie ghebruyckt worden. 't Antwerpen. Voor Fredrick van Metelen. 1709

€ 85.00

N.S.P.A.,

1709
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Handbuch der Algemeine Waarenkunde Stuttgart 1867

€ 100.00


1867
Order / information

See all items in Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Den Bibel, inhoudende het oude ende nieuwe testament met grooter neersticheytoverghesteldt ende gecorrigeert na dat oprecht latijnsch exemplaer. ........ Gheprint inde vermaerde coopstadt van Andtwerpen inde cammerstrate by Hans de Laet 1556

€ 1250.00


1556
Order / information

See all items in Bibles

more information
[No image]
Gründ und probierliche Beschreibung/ Argument und Schluss Articul, samt beygefuegten aussfuehrlichen Beantwortungen: Belangend die frag/ ob Die Weiber Menschen seyn oder nicht. Meistentheils aus H. Schrift.... Anno 1617 Gedruckt im Jahr 1660

€ 295.00


1660
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Practica del Amor de Dios Que en Frances escrivio san Francisco de Sales, obispo, y principe de Geneva, Fundador de la Orden de la Vifitacion de Santa Maria.........

€ 175.00

Franciscus de Sales,

1684
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Dienstich ende Ghenuchelijck tyt-verdryf voor siecken, Om ghefont te worden, en voor ghefonde om niet fieck te zijn; Handelende Van alle die Menschen de welcke in een fieck-huys van noode fijn, namentlijcke de fieck-maerten, ofte die hun dienen en byftaen. Door M.B.Medic. Antuerp.

€ 450.00

M.B.Medic. Antuerp,

1654
Order / information

See all items in Medical

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Concionum R. di Domini Alexandri Calamato Pars Altera Continens Sermones Quadragesimales & encomia Virginis Deiparae pro diebus Sabbathinis.

€ 195.00

Alexander Calamato,

1656
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Curieuses und Reales Natur-kunst Berg Gewerck und Handlungs Lexicon Darinnen nicht nur die in der Philosophie, Physic, Medicin, Botanic, Chymie Anatomie, Chirurgie und Apothecker Kunst, wie auch in der Mathematic, Astronomie, Mechanic Bürgerlichen und kriegs Baukunst, Schifffahrten............ beschrieben werden. Johan Hübners 1717

€ 195.00

Johann Hübner,

1717
Order / information

See all items in Science

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Reize door Klein Asie. ondernomen op de kosten van het genootschap van Dilettanti, door Richard Chandler Doktor der Godgeleerdheid, lid van het Magdalenenkollegie te Oxford en van het genootschap der oudheden te London. Uit het Egelisch vertaald en met eenige aantekeningen vermeerderd Door O.R.F.W. Winkelman te Utrecht bij G van den Brink, Jansz, Boekverkoper bij 't Stadhuis 1777

€ 650.00

Richard Chandler,

1777
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
J.v. Vondel 5 werken in 1 band.Palamedes of Vermoorde Onnozelheit Den tweeden druk 1707Hekeldigten met aanteekeningen 1707Altaer geheimenissen 1645 (1e druk)Brieven der Heilige Maeghden Martelaressen 1687De heerlykheit der kercke 1702

€ 175.00

Joost van den Vondel,

1707
Order / information

See all items in Religion

more information

previous - next
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Search on Text

  

Price

From to

Year of print

From to

On Sale

Only products with discounts (3)
All Stock (230)

Type

Display books only (213)
Display maps only (8)
Display prints only (4)

Language

German (5)
English (22)
French (26)
Dutch (119)
Latin (29)

Complete works

Only complete works (225)
Only incomplete works (5)

Illustrated

Illustrated (97)
Not illustrated (133)