ANTIQUARIAAT MEUZELAAR

Language      

Tel: +31(0)416-661950    Web: Home    E-mail:info@meuzelaar.com

NIEUW: Catalogus op auteurs
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Alle de werken van Flavius Josephus, Behelzende Twintig Boeken van de Joodsche Oudheden, 't Verhaal van zyn eygen Leeven, De Histori van de Oorlogen der Jooden tegens de Romeynen, Zyne Twee van den Marteldood der Machabeen. Waarby komt Hte Gezantschap van Philo aan den Keyzer Kaligula. Alles uyt Overzetting van den Heer D'Andilly in 't Nederdutsch overgebragt Door W. Séwel. Nóg zyn daarby gevoegd De Vuf Boeken van Egesippus Van de Joodsche Ooorlogen, en de verdelging Jerusalems. Met Privilegie van d Ed: Gr: Mo: Heeren Staat van Holland en Westvriesland. 'T Amsterdam By Pieter Mortier, Boekverkooper. M D CCIV.

€ 1650.00

Flavius Josephus,

1705
Order / information

See all items in Jewish History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Keten van de Gantsche Godgeleerdheid: ofte uytlegginge Van den Zendbrief Pauli Aan den Romeynen, In welke Genoegsaam alle Hooftgronden van de Leere der waarheid die na de godsaligheid is werden verhandelt, uyt den schakel van den Brief selfs: en bysonder welke die ware geregtigheyd ze door welke een Zondaar voor God kan bestaan. Ende dan de kragt van de Leestukken tot de Oefeninge der Godsaligheyd levendig werd vertoond. In twee delen door Henricus Groenewegen. Bedienaar der Gemeente J. Christi tot Enchuysen. Tweede deel. Tot Gorinchem, By Cornelis Lever, Boeck-verkooper op de Hoogh-Straat, 1683.

€ 95.00

Henrius Groenewegen,

1683
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Schat-boeck Der Verklaringen over den Nederlandtschen Catechismus, Uyt de Latijnsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, Opgemaeckt van Dr. David Pareus, Vertaelt, ende met Tafelen. Verlicht door Dr. Festus Hommius. Johannes Spiljardus, Dienaer des N. Woordts tot Gorinchem. Het eerste deel. t' Amstelredam, By Johannes van Ravesteyn, Boeckverkooper en ordinaris Drucker deser stede op 't water in 't Schrijf-boeck, Anno 1664. Met privilegie.

€ 145.00

Zacharias Ursinus,

1664
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
A lecture on Heads by Geo. Alex. Stevens with additions by mr. pilon as delivered by mr. Charles Lee Lewes. to which is added an essay on satire with twenty-four heads by Nesbit from designs by Thurston.

€ 150.00

G. A. Stevens,

1799
Order / information

See all items in Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het boek der PSALMEN nevens de gezangen bij de HERVORMDE KERK van NEDERLAND in GEBRUIK; Door last van de Hoog Mog: Heeren STAATEN GENERAAL der vereenigde nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. 't Amsterdam by H. Brandt, D. onder de linden, P. Schouten de Wed. O. van Grafhorst, J. de Groot en Compagnie, 1774. / Gebonden met: Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. Te Amsterdam Bij Johannes Allart MDCCCVII

€ 95.00


1774
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Histoire de L'Academie royale des Sciences. Année M. DCCXXV. Avec les Memoires de Mathematique & de Phisique pour la Même Année. Tirés des Register de cette Academie. A Paris, de L'imprimerie Royale. M. DCCXXVII.

€ 175.00


1727
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
J. J. Struys. Drie aanmerkelijke en seer rampspoedige Reysen, door Italien, Griekenlandt, Lijslandt, Moscovien, Tartarijen, Meden, Persien, Oost-indien, Japan, en verscheyden andere Gewesten. Aangevangen anno 1647, en voor de Derde, of laatste Reys t'Huys gekomen 1673, begrijpende soo in alles den Tijdt van 26 jaren. Met verscheydene curieuse koopere Platen, door den Auteur selfs na het even geteekent, versiert. t'Amsterdam, By Jacos van Meurs, op de Keysers Graft, en Johannes van Someren, in de Kalverstraat, 1676. Met privilegie.

€ 185.00

J. J. Struys,

1676
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Philosophia ad usum scholarum accomodata, auctore Antonio Seguy, Presbytero Tutelate, sacrae Facultatis Parisiensis Licentiato Theologo, atque in Studii Parisiensis Universitate Philosophiae Professore, docente in collegio Marchiano. Physica Specialis Parisiis, apoud Vid. Savoye, Brocus, Barbou MDCCLXXV

€ 135.00

Antonio Séguy,

1775
Order / information

See all items in Philosophie

more information
 • x
 • x
 • x
Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart Uitgegeven door E. Bekker Wed. Ds. Wolff, en A. Deken Niet vertaalt Derde druk in 's Gravenhage By Isaac van Cleef MDCCLXXXVI

€ 195.00

E. Bekker en A. Deken,

1786
Order / information

See all items in Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het leven der zweedsche gravinne door C.F. Gellert uit het Hoogduitsch vertaald derde druk Met Plaaten

€ 175.00
ON SALE € 120

C.F. Gellert,

1777
Order / information

See all items in Literature

more information

previous - next
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Search on Text

  

Price

From to

Year of print

From to

On Sale

Only products with discounts (4)
All Stock (399)

Type

Display books only (371)
Display maps only (7)
Display prints only (4)
Display Antiques only (3)
Display postcards only (2)

Language

German (7)
English (44)
French (74)
Dutch (157)
Latin (56)

Complete works

Only complete works (389)
Only incomplete works (10)

Illustrated

Illustrated (158)
Not illustrated (241)