ANTIQUARIAAT MEUZELAAR

Taal      

Tel: +31(0)416-661950    Web: Home    E-mail:info@meuzelaar.com

734 resultaten
Resultaten per pagina
Beschikbare artikelen weergeven (734)
Verkochte artikelen weergeven (890)

vorige - volgende
Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
L'iliade Poëme. Avec un discours sur homere. Par Monsieur de la Motte, De l' Academie Françoise. A Paris, Chez Gregoire Dupuis, ruë S. Jacques, à la Fontaine d'Or. Avec Approbation, & Privilege du Roy. 1714.

€ 100.00

A. de la Motte,

1714
Bestel / informatie

Bekijk alles van Other

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Triomph vande Christelycke Leere ofte Grooten Catechismus. Met eene breede verklaringhe van alle syne voornaemste stucken ende een korte wederlegginghe vanden catechismus der Calvinisten Alles beschreven door den Eerw. P. Cornelius Hazart, Priester der Societeyt Jesu. t' Antwerpen, By Michiel Knobbaert, by her Prosessen-guys in S. Peeter. M. DC. LXXXIII. Met Gratie ende Privilegie.

€ 775.00

P. Cornelius Hazart,

1683
Bestel / informatie

Bekijk alles van Other

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
The Expedition of Humphry Clinker. By the Author of Roderick Random. The second edition. Vol. I / II. Quorsum haec tam putida tendunt, Furcifer? ad te, inquam. Hor. London: Printed for W. Johnston, in Ludgate-Street: and B. Collins, in Salisbury. MDCCLXXII.

€ 150.00

Tobias Smollett,

1772
Bestel / informatie

Bekijk alles van Literature

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
De Gekheydt der Wereldt, wysselyk beschreven, en kluchtig vertoont in hondert narren en derselver narrenpoetzen: Alom doormengt met aardige Historien, vrolyke Verdigtzelen, en zedelyke Vermaningen. Door Pater Abraham van St. Clara. Eerste / Tweede Deel, met Figuren. Tweede druk. t' Amsterdam, By de Janssoons van Waesberge. MDCCXXXIV.

€ 950.00

Abraham van Sint Clara,

1734
Bestel / informatie

Bekijk alles van Other

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Discours de Piété sur les plus importans objets de la religion, ou Sermons pour l'Avent, le Caresme, & les principaux Mysteres. Tome premier. Les trois Volumes six livres en seuilles. A Paris, Chez Desaint et Saillant, Rue Saint-Jean-de-Beauvais. Durand, Rue Saint Jacques. MDCCLI. Avec Approbation & Privilege du Roi.

€ 65.00


1751
Bestel / informatie

Bekijk alles van Religion

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
Kort Begryp Van de Instellinge, Privilegien en Aflaeten van het Broederschap van onze lieve vrouwe des Bergs Carmeli den H. Schapulier, Voordeelig aen alle Christenen, zoo in dit leven, als naer hunne dood. Tot Gend, by de Weduwe van Michiel de Goesin

€ 25.00


1770
Bestel / informatie

Bekijk alles van Religion

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Medicinale en Chirurgicale Observatien, Van Ferdinandus Gruiwardt, Oudste Practizijn van Zeeland, Doctor Honorarius, President Schepen en Raad der Stad Goes. Aengeteykent In sijn Sesendartig-jarige Ondervindinge, En publijk gemaekt, Tot onderrichtinge van alle jonge Leerlingen, gelijk de Voor-reden van dit Werck kortelijck sal aenwijsen. t' Amsterdam, By Timetheus ten Hoorn, Boeckverkooper in de Nes, naest de Brakke Gront, in 't Sinnebeeld. 1688.

€ 450.00

Ferdinandus Gruiwardt,

1688
Bestel / informatie

Bekijk alles van Medical

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Benedicti XIV. Pont. Max. Commentarius de Sacrosancto Missae Sacrificio. Accedunt variae Appendices. Tomus I / II. Lovanii, Ex Typographia Academica. M. D. CC. LXII.

€ 75.00


1762
Bestel / informatie

Bekijk alles van Religion

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Naam-register van de Officieren en Rotsgesellen. Uitmakende de gantsche Schuttery der stad Delft, Benevens de Wagt-Beurten Van Mey 1732, tot Mey 1733. t' Samen gestelt door Abram Witbols. Te Delft gedrukt By Abram Witbols, 1732

€ 95.00

Abram Witbols,

1732
Bestel / informatie

Bekijk alles van Religion

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Gulden-Spiegel, ofte Op-weckinge tot Christelijcke Deughden. Af-gebeelt in twee Deelen: waer in vertoont werdt de schadelickheyt der sonder, mitsgaders de goetheydt ende weldaden Godts over de Boetvaerdigen. Tot Leeringe en stichtinge alle Christenen toe-gepast. Noch is hier by-gevoeght Thamers ontschaking, Of de verdoolde Liefde van Amnon. Als mede de Vermaeckelijcke Bruylofs-kroon, door-gevlochten met verscheyde leersame Gedichten, vermakelijcke Bruylofts- en aendachtige Liedekens: voor-gestelt op de vier Getijden van de Dagh. Gerijmt door Jacon Coenraeds Mey-vogel, Verciert met aardige Konst-platen. Tot Amsterdam, By Michiel de Groot, Boeck-verkooper op de Nieuwesdijck, tusschen de twee Sluysen. 1670.

€ 975.00

Jacob Coenraeds May-vogel,

1670
Bestel / informatie

Bekijk alles van Other

meer informatie

vorige - volgende
Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Zoek op tekst

  

Prijs

Van tot

Drukjaar

Van tot

Aanbieding

Alleen aanbiedingen (2)
Alle voorraad (734)

Type

boeken (660)
kaarten (49)
prenten (21)
antiek (3)
ansichtkaarten (1)

Taal

Duits (20)
Engels (82)
Frans (180)
Nederlands (266)
Latijn (112)

Compleet werk

Alleen complete werken (713)
Alleen incomplete werken (21)

Geillustreerd

Geillustreerd (310)
Niet geillustreerd (424)