ANTIQUARIAAT MEUZELAAR

Taal      

Tel: +31(0)416-661950    Web: Home    E-mail:info@meuzelaar.com

NIEUW: Catalogus op auteurs
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Alle de werken van Flavius Josephus, Behelzende Twintig Boeken van de Joodsche Oudheden, 't Verhaal van zyn eygen Leeven, De Histori van de Oorlogen der Jooden tegens de Romeynen, Zyne Twee van den Marteldood der Machabeen. Waarby komt Hte Gezantschap van Philo aan den Keyzer Kaligula. Alles uyt Overzetting van den Heer D'Andilly in 't Nederdutsch overgebragt Door W. Séwel. Nóg zyn daarby gevoegd De Vuf Boeken van Egesippus Van de Joodsche Ooorlogen, en de verdelging Jerusalems. Met Privilegie van d Ed: Gr: Mo: Heeren Staat van Holland en Westvriesland. 'T Amsterdam By Pieter Mortier, Boekverkooper. M D CCIV.

€ 1650.00

Flavius Josephus,

1705
Bestel / informatie

Bekijk alles van Jewish History

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Keten van de Gantsche Godgeleerdheid: ofte uytlegginge Van den Zendbrief Pauli Aan den Romeynen, In welke Genoegsaam alle Hooftgronden van de Leere der waarheid die na de godsaligheid is werden verhandelt, uyt den schakel van den Brief selfs: en bysonder welke die ware geregtigheyd ze door welke een Zondaar voor God kan bestaan. Ende dan de kragt van de Leestukken tot de Oefeninge der Godsaligheyd levendig werd vertoond. In twee delen door Henricus Groenewegen. Bedienaar der Gemeente J. Christi tot Enchuysen. Tweede deel. Tot Gorinchem, By Cornelis Lever, Boeck-verkooper op de Hoogh-Straat, 1683.

€ 95.00

Henrius Groenewegen,

1683
Bestel / informatie

Bekijk alles van Religion

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Schat-boeck Der Verklaringen over den Nederlandtschen Catechismus, Uyt de Latijnsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, Opgemaeckt van Dr. David Pareus, Vertaelt, ende met Tafelen. Verlicht door Dr. Festus Hommius. Johannes Spiljardus, Dienaer des N. Woordts tot Gorinchem. Het eerste deel. t' Amstelredam, By Johannes van Ravesteyn, Boeckverkooper en ordinaris Drucker deser stede op 't water in 't Schrijf-boeck, Anno 1664. Met privilegie.

€ 145.00

Zacharias Ursinus,

1664
Bestel / informatie

Bekijk alles van Religion

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
A lecture on Heads by Geo. Alex. Stevens with additions by mr. pilon as delivered by mr. Charles Lee Lewes. to which is added an essay on satire with twenty-four heads by Nesbit from designs by Thurston.

€ 150.00

G. A. Stevens,

1799
Bestel / informatie

Bekijk alles van Literature

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het boek der PSALMEN nevens de gezangen bij de HERVORMDE KERK van NEDERLAND in GEBRUIK; Door last van de Hoog Mog: Heeren STAATEN GENERAAL der vereenigde nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. 't Amsterdam by H. Brandt, D. onder de linden, P. Schouten de Wed. O. van Grafhorst, J. de Groot en Compagnie, 1774. / Gebonden met: Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. Te Amsterdam Bij Johannes Allart MDCCCVII

€ 95.00


1774
Bestel / informatie

Bekijk alles van Religion

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Histoire de L'Academie royale des Sciences. Année M. DCCXXV. Avec les Memoires de Mathematique & de Phisique pour la Même Année. Tirés des Register de cette Academie. A Paris, de L'imprimerie Royale. M. DCCXXVII.

€ 175.00


1727
Bestel / informatie

Bekijk alles van Religion

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
J. J. Struys. Drie aanmerkelijke en seer rampspoedige Reysen, door Italien, Griekenlandt, Lijslandt, Moscovien, Tartarijen, Meden, Persien, Oost-indien, Japan, en verscheyden andere Gewesten. Aangevangen anno 1647, en voor de Derde, of laatste Reys t'Huys gekomen 1673, begrijpende soo in alles den Tijdt van 26 jaren. Met verscheydene curieuse koopere Platen, door den Auteur selfs na het even geteekent, versiert. t'Amsterdam, By Jacos van Meurs, op de Keysers Graft, en Johannes van Someren, in de Kalverstraat, 1676. Met privilegie.

€ 185.00

J. J. Struys,

1676
Bestel / informatie

Bekijk alles van Religion

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Philosophia ad usum scholarum accomodata, auctore Antonio Seguy, Presbytero Tutelate, sacrae Facultatis Parisiensis Licentiato Theologo, atque in Studii Parisiensis Universitate Philosophiae Professore, docente in collegio Marchiano. Physica Specialis Parisiis, apoud Vid. Savoye, Brocus, Barbou MDCCLXXV

€ 135.00

Antonio Séguy,

1775
Bestel / informatie

Bekijk alles van Philosophie

meer informatie
 • x
 • x
 • x
Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart Uitgegeven door E. Bekker Wed. Ds. Wolff, en A. Deken Niet vertaalt Derde druk in 's Gravenhage By Isaac van Cleef MDCCLXXXVI

€ 195.00

E. Bekker en A. Deken,

1786
Bestel / informatie

Bekijk alles van Literature

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het leven der zweedsche gravinne door C.F. Gellert uit het Hoogduitsch vertaald derde druk Met Plaaten

€ 175.00
NU VOOR € 120

C.F. Gellert,

1777
Bestel / informatie

Bekijk alles van Literature

meer informatie

vorige - volgende
Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Zoek op tekst

  

Prijs

Van tot

Drukjaar

Van tot

Aanbieding

Alleen aanbiedingen (4)
Alle voorraad (399)

Type

boeken (371)
kaarten (7)
prenten (4)
antiek (3)
ansichtkaarten (2)

Taal

Duits (7)
Engels (44)
Frans (74)
Nederlands (157)
Latijn (56)

Compleet werk

Alleen complete werken (389)
Alleen incomplete werken (10)

Geillustreerd

Geillustreerd (158)
Niet geillustreerd (241)