ANTIQUARIAAT MEUZELAAR

Taal      

Tel: +31(0)416-661950    Web: Home    E-mail:info@meuzelaar.com

822 resultaten
Resultaten per pagina
Beschikbare artikelen weergeven (822)
Verkochte artikelen weergeven (907)

vorige - volgende
Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Den Religieus in de Eenigheydt oft Geestelycke Oeffeninge van thien Dagen, Seer nuttigh voor alle Geestelycke Persoonen, Gemaeckt in het Italiaens door eenen Capucien, Daer naer overgeset in het Fransch door P. Paulus van Noyers. En daer naer in de Nederduytsche taele door den Eerw. P. Andreas van Dendermonde Capucien, gewesen Definitor en Lees-meester in de Heylighe Godtheydt & c

€ 50.00

Capucien,

1745
Bestel / informatie

Bekijk alles van Religion

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
The Wonders of the Little World: or, A General History of Man. In six books.

€ 245.00

Nathaniel Wanley,

1788
Bestel / informatie

Bekijk alles van History

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Naukeurig Onderzoek, wie een Christen, en hoe te worden? Mitsgaders de Goederen, die men in Christo besit, waar door wy alrede Borgers zijn van het Hemelsche Jerusalem, en hoe alleen daar uit seer kragtig vloeid de ware Godsaligheid. Volstandig tot den einde toe; met een ernstige Beproevinge; en bewijs dat niemand, als een Christen, Gerust en Verblijd kan zijn. By wege van zamenspraak, tussen Elias en Christofilus. door Hero Sibersma.

€ 85.00

Hero Sibersma,

1699
Bestel / informatie

Bekijk alles van Religion

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
De Graaven van Holland, in jaardichten beschreven, door Pieter Langendyx. Varrykt met alle de beeldtenissen dier prinses, naauwkeurig getekend, naar de echte aloude tafereelen, of de zaal van 't raadhuis der stad Haarlem. Het eerste deel. Te Haarlem, By J. Bosch, MDCCXLV. Met PRIVILEGIE der Ed. Gr: Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland.

€ 185.00

Pieter Langendyk,

1745
Bestel / informatie

Bekijk alles van Other

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Onderwys ofte Aenleydinge tot een Godvruchtig Leven, beschreven door den H. Franciscus de Sales, Biscop en Prince van Geneven; Instelder van de Orden der Visitatie van de H. Maegd en Moeder Gods Maria. Van nieuws overgezet uyt de Fransche Taele, en met eenige Capittelen vermeerderd, die in de andere overzetting waeren achtergelaeten. Door Hr. en M.W.F.P. op L. Den lesten Druk, van vele Fauten gecorrigeérd, en vermeerderd met het Leven van den H. Franciscus de Sales.

€ 65.00

Franciscus de Sales,

1600
Bestel / informatie

Bekijk alles van Religion

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
H. L. Spieghels Hertere Zedeschriften, Met verscheidene nooit gedrukt stukken verrijkt, en door aenteekeningen opgeheldert. Door P. Vlaming. Met nieuwe figuren. t' Amsterdam, By Andries van Damme. MDCCXXIII.

€ 245.00

P. Vlaming,

1723
Bestel / informatie

Bekijk alles van Other

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Christus, de Wegh, de Waarheidt, ende het Leven, Inhoudende Hoemen Christus tot alles, en byzonder tot Heiligmaking, zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown, Dienaar des H. Evangeliums. En vertaalt door Jacobus Koelman, Leeraer der Gemeinte van Sluys in Vlaanderen. Noch is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss. I. Vers 27.

€ 175.00

Johannes Brown,

1679
Bestel / informatie

Bekijk alles van Religion

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Vie du Dauphin, Pere de Louis XVI, Écrite sur les Mémoires de la Cour, Présentée au Roi, et a la Famille Royale. Par M. l'Abbé Proyart, Des Académies de Montauban & des Arcades de Rome.

€ 60.00

M. l'Abbé,

1781
Bestel / informatie

Bekijk alles van History

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
De la presence de Dieu, Qui Renferme tous les Principes de la Vie Intérieure. Par le R.P. de Gonnelieu, de la Compagnie de Jesus.

€ 65.00

R.P. de Gonnelieu,

1731
Bestel / informatie

Bekijk alles van Religion

meer informatie
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het nut der tegenspoeden, brieven en andere gedichten.

€ 70.00

Lucretia Wilhelmina van Merken,

1768
Bestel / informatie

Bekijk alles van Other

meer informatie

vorige - volgende
Pagina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Zoek op tekst

  

Prijs

Van tot

Drukjaar

Van tot

Aanbieding

Alleen aanbiedingen (3)
Alle voorraad (822)

Type

boeken (747)
kaarten (49)
prenten (22)
antiek (3)
ansichtkaarten (1)

Taal

Duits (20)
Engels (94)
Frans (222)
Nederlands (283)
Latijn (125)

Compleet werk

Alleen complete werken (801)
Alleen incomplete werken (21)

Geillustreerd

Geillustreerd (350)
Niet geillustreerd (472)