name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

6results
resultsperpage
showunsold (6)
showsold (27)

prev - next
pages 1 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Beschrijvinghe der wijt-vermaerde frontier-stadt Heusden vervatende het begin ende voortgangh der selver stadt, Heerlijckheydt, met der selver Heeren, ende Edelen daer uyt ghesprooten. De disputen over dese Heerlijckheydt tusschen Brabandt ende Hollandt, met den Lijst van de Hertogen van Brabandt ende Graven van Hollandt. De wijse van de Regeeringhe ende hare Privilegien. 't bouwen van de kloosters, met het oprichten van het Capittel. Uyt verscheyde Chronijcken / geschreven Memorien/ publijcke Stucken ende Monumenten t'samen gestelt door Jacobum van Oudenhoven, 't Amsteldam Ghedruckt by Nicolaes van Ravesteyn op S. Anthonis Marckt 1651

€ 650.00

Jacob van Oudenhoven,

1651
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Beschryvinge der stadt Heusden, Waar in het Begin, Aanwasch, en Tegenwoordige Staat dier Stadt verhaalt worden:Als mede Veelderhande Gedenkwaardige Gefchiedeniffen, Oorlogen, Watervloeden, Wyze van Regeeringe, Hantveften, &c.Weleer ontworpen door JACOBUS van OUDENHOVEN, Dog nu door verfcheide Liefhebbers der Oudheit merkelyk vermeerdert, En met konftige Figuren verciert. T' Amsteldam, By JAN HARTIG. 1743.

€ 995.00

Oudenhoven,

1743
moreinfo more information
[No image]
Het oude HEUSDEN in beeld

€ 20.00

Bert Boeren,

1989
moreinfo more information
[No image]
Het oude Heusden in beeld DEEL 2

€ 20.00

Bert Boeren,

1994
moreinfo more information
[No image]
Het oude Heusden in Beeld DEEL 3

€ 20.00

Bert Boeren,

1996
moreinfo more information
 • x
Ordonnantie op de DYKAGIE van 't Land van HEUSDEN van den 7.en December 1612

€ 85.00


1612
moreinfo more information

prev - next
pages 1 

filterwarning click here to remove all filters

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (0)
withandwithoutaction (6)

Type

showbooks (6)
showmaps (0)
showprints (0)
showantiques (0)
showpostcards (0)

language

DEU (0)
ENU (0)
FRA (0)
NLD (6)
LAT (0)
HEB (0)
ITA (0)

completeworks

justcomplete (6)
justincomplete (0)

illustrated

justillustrated (3)
justnotillustrated (3)