name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

11results
resultsperpage
showunsold (11)
showsold (10)

prev - next
pages 1 2 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Beschryvinghe van alle de Nederlanden: anderlings genoemt Nider-Duytslandt, door A. Lowijs Guicciardijn/ Edelman van Florancen: Dueien ende vermeerdert meer dan de helft bij den selven cutheur: Met alle de Landt-Caerten der voorseyde Landen, ende vele contreseytselen der steden natuerlijck ghetrocken. Oorgheset in de Nederduytsche spraecke, door Cornelium Kilianum. (...). T'Amsterdam, Gedruckt by Willem Janse. Woonende op het water/ in de vergulde sonnewyser. Anno 1612.

€ 8750.00

Cornelium Kilianum,

1612
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
De Graaven van Holland, in jaardichten beschreven, door Pieter Langendyx. Varrykt met alle de beeldtenissen dier prinses, naauwkeurig getekend, naar de echte aloude tafereelen, of de zaal van 't raadhuis der stad Haarlem. Het eerste deel. Te Haarlem, By J. Bosch, MDCCXLV. Met PRIVILEGIE der Ed. Gr: Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland.

€ 185.00

Pieter Langendyk,

1745
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Geschiedenis van het Vaderland door Dr. J. A. Wijnne. Vijfde druk. Te Groningen bij J. B. Wolters, 1879.

€ 20.00

J. A. Wijnne,

1879
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Hugo de Groots Nederlandtsche Jaerboeken en Historien, Sedert het Jaer M D LV tot het jaer M DC IX: Met de belegering der stadt Grod en den aenkleven des jaers M DC XXVII: Als ook het tractact van de Batavische nu Hollandtsche Republyk en de vrye zeevaert, met aenteeckeningen: Voorts met het Leven des Schrijvers, twee volkomen Registers, en veele koopere Platen verciert. Alles Vertaelt door Joen Grois. t' Amsterdam, By de Weduwe Joannes van Someren, Abraham Wolfgangk en Hendrik en Dirk Boom. M DC LXXXL.

€ 3450.00

Hugo de Groot,

1681
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Index Batavicus, of Naamrol van de Batavise en Hollandse schrijvers. Van Julius Ceasar af, tot deze tijden toe. Met kopere Afbeeldsels. Door Adriaan Pars. Tot Leiden, Bij Abraham de Swart. 1701.

€ 275.00

Adriaan Pars,

1701
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden, Geöpent, Opgeheldert en Wydlopig Beschreven In Steden, Dorpen, Sloten, Adelyke Huizen, Kloosters, Kerken, Godshuizen, Poorten, en andere voorname Stads- en Landgebouwen. Door Matthaeus Brouërius van Nidek, R.G. en Isaak le Long. En in 300 verfcheide Printtafereelen vertoont door Abraham Rademaker. Eerste deel. Te Dordrecht, by Abraham Blussé en Zoon, MDCCLXX.

€ 1250.00

Abraham Rademaker,

1770
moreinfo more information
[No image]
Kunstgeschiedenis der Nederlanden van de middeleeuwen tot onzen tijd onder redactie van Dr H. E. van Gelder oud-directeur van het gemeente-museum te 's-Gravenhage en met medewerking van Dr N. Beets ... Prof. Dr W. Vogelsang Tweede uitgebreide druk Uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. Utrecht, MDCCCXXXVI

€ 25.00

H. E. van Gelder,

1946
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de vereenigde provincien, de generaliteits landen, en de Volkplantingen van den staat. Achtiende deel. MDCCLXXIII. Te Leiden, By P. van der Eyk en D. Vygh. Te Amsteldam, By J. van der Burgh en Zoon.

€ 30.00


1783
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
Publicatie gearresteerd by de Nationale Vergadering representeerende het Volk van Nederland den 17 January 1798 het vierde Jaar der Bataafsche Vryheid. Wegens het persisteeren derzelve vergadering by haar decreet en Publicatie van 5 Dec. L. L. rakende de algemeene geldheffing van 8 per cento. In den Haag Ter 's Lands Drukkery 1798

€ 10.00


1798
moreinfo more information
[No image]
Publicatie wegens eene Algemeene Geldheffing van acht ten hondert van het jaarlyksch inkomen van elk der ingezetenen van deze republiek, ten behoeve van 's Lands Zeemacht gearresteerd by de nationale Vergadering representeerende het volk van Nederland. Den 5. December 1797. Het derde Jaar der Bataafsche Vryheid In den Haag, Ter 's Lands Drukkery, 1797.

€ 30.00


1797
moreinfo more information

prev - next
pages 1 2 

filterwarning click here to remove all filters

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (0)
withandwithoutaction (11)

Type

showbooks (11)
showmaps (0)
showprints (0)
showantiques (0)
showpostcards (0)

language

DEU (0)
ENU (0)
FRA (0)
NLD (11)
LAT (0)
HEB (0)
ITA (0)

completeworks

justcomplete (11)
justincomplete (0)

illustrated

justillustrated (6)
justnotillustrated (5)