name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

12results
resultsperpage
showunsold (12)
showsold (11)

prev - next
pages 1 2 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Alle de Wercken zo in de MEDICYNE als CHIRURGIE van de heer Ioan van BEVERWYCK Out-Schepen DER STADT DORDRECHT 't Amfterdam, By Ian Iacobz Schipper, op de Keyfersgracht.

€ 950.00

Johan van Beverwyck,

1656
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Die Kunst das Menschliche Leben zu verlängern. Von D. Christoph Wilhelm Hufeland.

€ 50.00

Christoph Wilhelm Huseland,

1798
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Dienstich ende Ghenuchelijck tyt-verdryf voor siecken, Om ghefont te worden, en voor ghefonde om niet fieck te zijn; Handelende Van alle die Menschen de welcke in een fieck-huys van noode fijn, namentlijcke de fieck-maerten, ofte die hun dienen en byftaen. Door M.B.Medic. Antuerp.

€ 450.00

M.B.Medic. Antuerp,

1654
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Hermanni Boerhaave. Opera Omnia medica, quorum series post praefationem subjicitur. Venetiis, MDCCLVII. Apud Laurentium Basilium. Superiorum permissu, ac privilegio.

€ 285.00

Herman Boerhaave,

1757
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het vroetwijfs-boeck oft Vermeerderden Roosen-gaert, vande bevruchte vrouwen, ende hare secreten, ontfanghinghe, baringhe, vrouwen ende mannen raet te geven die onvruchtbaer zijn, alle sieckten der swangere vrouwen (oock als zy in barens noot ende van kinde gelegen zijn) te remedieren.

€ 450.00

Thomas van der Noot,

1654
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Joh. van Beverwycks. Wercken der Genees-konste, Bestaende in den Schat der Gesontheyt, schat der Ongesontheyt, heel-konste: Mitsgaders Eenige Tractaten daer onder begrepen, en oock verscheyde stucken, die ten deele na de Autheurs overlijden, ten deele uyt sijn Latijnsche Wercken overgeset, en nu eerst daer by gevoegt zijn. Alles volgens de lest-vermeerderde exemplaren van nieus overzoek, doorgaens grootelijcx vermeerdert en verbetert: mitsgaders met nieuwe Registers. Verçiert met Historien, Kopere Platen, als oock vermeerdert met verssen van den Ed: Heer Jacob Cats, Ridder & c. t' Amsterdam, By Jan Jacobsz. Schipper, op de Keysers-Gracht. 1664. Met Privilegie voor 15. Jaren.

€ 695.00

Johan van Beverwyck,

1664
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Liber de Venenis, in ordinem redactus, corollariis Animadversionibus et Indice Illustratus, auctore Christiano Gottfr. Stentzel. Artis salutaris ac philosophiae doctore, chirurgiae et pathologiae in academia vitembergensi professore publico ordinario p.t. facultatis medecae decano. Francofurti et Lipsiae. Impensis Gottl. Heinrici Schwartzii. MDCCXXXIX

€ 375.00

Johan Lindestolpe,

1739
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Medicinale en Chirurgicale Observatien, Van Ferdinandus Gruiwardt, Oudste Practizijn van Zeeland, Doctor Honorarius, President Schepen en Raad der Stad Goes. Aengeteykent In sijn Sesendartig-jarige Ondervindinge, En publijk gemaekt, Tot onderrichtinge van alle jonge Leerlingen, gelijk de Voor-reden van dit Werck kortelijck sal aenwijsen. t' Amsterdam, By Timetheus ten Hoorn, Boeckverkooper in de Nes, naest de Brakke Gront, in 't Sinnebeeld. 1688.

€ 450.00

Ferdinandus Gruiwardt,

1688
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Physiologia of natuurkundige verhandeling over het leven, en de gezondheid der menschen. door den heer Johan Gottlob Kruger..door David van Gescher, chirurgin..... uit het Hoogduitsch vertaald en met Aantekeningen vermeerdert door David van Gesscher, chirurgin te Amsterdam met Plaaten. te Amsterdam by Jan Morterre, 1763 Boekverkooper over het Zaandammer Veer.

€ 650.00

Johan Gottlob Kruger,

1763
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Tractaat van de Siektens der Swangere Vrouwen en der gene, die eerst gebaart hebben. Aanwysende de rechte en waare manier, om de Vrouwen in haare natuurlyke baaringen wel te helpen, de geboortens tegens de natuur te recht te brengen, en de siektens der jong-geborene Kinderen te geneezen. Met Figuuren daer toe noodig.

€ 795.00

Francois Mauriceau,

1759
moreinfo more information

prev - next
pages 1 2 

filterwarning click here to remove all filters

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (0)
withandwithoutaction (12)

Type

showbooks (12)
showmaps (0)
showprints (0)
showantiques (0)
showpostcards (0)

language

DEU (1)
ENU (0)
FRA (0)
NLD (9)
LAT (2)
HEB (0)
ITA (0)

completeworks

justcomplete (12)
justincomplete (0)

illustrated

justillustrated (4)
justnotillustrated (8)