name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

13results
resultsperpage
showunsold (13)
showsold (6)

prev - next
pages 1 2 

[No image]
Atlas Universel de Geographie Physique, Politique et Historique Ancienne et Moderne contenant les Cartes Générales et particulière Cinq Parties du Monde Dressé conformément aux progrès de la Science pour servir à la Lecture des meilleurs ouvrages de Géographie et d'Histoire. par A. H. Brué Géographe de S.A.R. Monsieur 1820 Ouvrage approuvé et Recommandé par le Conseil Royal de l'Instruction Publique à Paris chez l'auteur

€ 2450.00

Adrien Hubert Brué,

1820
moreinfo more information
[No image]
Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren in opzigte hunner landsgelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de natuurlyke Historie behorende. II. deel Behelzende de tegenwoordige staet der Sundasche Eilanden, en wel inzonderheid BORNEO, JAVA, SUMATRA en der Koninkryken SIAM, KOCHIN-CHINA en TONKIN. Eerst in 't Engelsch beschreven door TH Salmon Nu vertaalt en merkelyk vermeerdert door M. van Goch, M.D. Met nieuwe Landkaerten en Printverbeeldingen versiert. Te Amsterdam, By ISAAK TIRION, Boekverkoper op de Voorburgwal, over de Nieuwe Kerk, in Hugo Grotius, 1730 Met Privilegie.

€ 425.00

Thomas Salmon,

1730
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren in opzigte hunner landsgelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de Natuurlyke Historie dienende. Eerst in 't Engelsch beschreven door TH Salmon Nu vertaalt en merkelyk vermeerdert door M. van Goch, M.D. III. deel Behelzende de tegenwoordige staat van de koninkryken PEGU, AVA, ARRAKAN, ACHAM. Als mede van het eigentlyke INDIA, of het Ryk van den groten MOGOL, en van MALABAR, KORMANDEL, en het eiland CEILON. Met naukeurige Landkaarten en fraaije Printverbeeldingen versierd. Te Amsterdam, By ISAAK TIRION, Boekverkoper op de Voorburgwal, over de Nieuwe Kerk, in Hugo Grotius, 1731 Met Privilegie.

€ 295.00

Thomas Salmon,

1731
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren in opzigte hunner landsgelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de natuurlyke Historie dienende. eerst in 't Engelschbeschreven door Th. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch, M.D. 1. Deel Behelzende de Tegenwoordige Staat der Keizerryken China en Japan, als mede van de Ladrones, Filippynsche en Molukkische Eilanden, en van Makassar. Met naaukeurige Landkaarten en Platen versiert.

€ 450.00

Thomas Salmon,

1736
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Spanje en Portugal. Behelzende Eene Beschyving van de Gelegenheid dier Ryken, van derzelver Kuften, Havens, Rivieren en Gebergten: Kort Begrip der Historie. Van den Godsdienst en inquifitie: van de Kooningen, derzelver Familie en de Hooge Amptenaaren: den Adel: deStaats regeering. Van de inkomsten: het geld, de Gewigten en Maaten: den Koophandel en Manufaktuuren: Vaart op de Oost- en Westindien: de Natuurlyke Historie, enz. Als ook een naauwkeurige beschrijving van alle de byzondere Landschappen, Steden, Koninglyke Paleizen, enz. Met Landkaarten en Plaaten versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, 1759. Met Privilegie.

€ 75.00


1760
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Iodoci Sinceri itinerarium Galliae, Ita accomodatum, Ut ejus ducti mediocri Tempore tota Gallia obiri, Anglia & Belgium adiri poffint: nec bis terve ad eadem loca rediri oporteat : notatis cujufcunque loci, quas vocant , deliciis: Cum Appendiece, de burdigala, Ac Iconibus Urbium precipuarum illuftratum. Amstelodami. Apud JODOCUM JANSONIUM M. DC. LV.

€ 645.00


1655
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Jodogi Sinceri Itinerarium Galliae, Ita accomodatum, Utejus ducti mediocri Tempore tota Gallia obiri, Anglia & Belgium adiri possint: nec bis terve ad eadem loca rediri oporteat: notatis cujuscunque loci, quas vocant. Deliciis: Cum Appendice, De Burdigala, Ac Iconibus Urbium praecipuarum, illustratum. Amstelodami. Apud Jodocum Jansonium. M DC LV.

€ 495.00

Justus Zinzerling,

1655
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Korte Geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde; ten dienste der lagere scholen door P.J. Prinsen directeur en onderwijzer van 's Rijks Kweekschool, voor schoolonderwijzers te Haarlem Vijfde druk te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en Zoon 1827

€ 95.00
onsale € 60

P.J. Prinsen,

1827
moreinfo more information
[No image]
Lecons de Géométrie analytique par MM. Briot Professeur à la Faculté des Sciences, Maître de conférences à l'École normale supériere, et Bouquet Maître de conférences à École normale supérieure, Répétiteur à l'école polytechnique. Septieme edition revue et corrigée. Paris Ch. Delagrave et Cie lib-éditeurs Rue des Écoles, 5. 1872. Tous droite réservés.

€ 35.00

Brion,

1872
moreinfo more information
[No image]
Lud. Smids, M. D. Schatkamer der Nederlandsse oudheden: of woordenboek Behelsde Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren, Rievieren, vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens en Lands wyfen. Vercierd met LX Verbeeldingen, van soo geheele als vervallene Heeren Huysen, Sloten en Kasteelen, meerendeels geteekend door Roeland Rochman. Nevens een Bladwyser, in de gedaante van een Land-chronyk. T' Amsterdam, by Pieter de Coup, Boekverkoper in de Kalverstraat, in Cicero, 1711.

€ 485.00

Smids,

1711
moreinfo more information

prev - next
pages 1 2 

filterwarning click here to remove all filters

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (1)
withandwithoutaction (13)

Type

showbooks (13)
showmaps (0)
showprints (0)
showantiques (0)
showpostcards (0)

language

DEU (0)
ENU (1)
FRA (2)
NLD (7)
LAT (3)

completeworks

justcomplete (10)
justincomplete (3)

illustrated

justillustrated (11)
justnotillustrated (2)