ANTIQUARIAAT MEUZELAAR

Language      

Tel: +31(0)416-661950    Web: Home    E-mail:info@meuzelaar.com

2 results
Results per page
Display available items (2)
Display sold items (26)

previous - next
Page 1 

NIEUW: Catalogus op auteurs
  • x
  • x
De Lamartine's herinneringen, indrukken, gedachten en tafereelen opgedaan gedurende eene reize naar het oosten.

€ 50.00

De Lamartine,

1832
Order / information more information
  • x
  • x
  • x
  • x
  • x
  • x
Gedenk-waardige Aanteekeningen, Gehouden door den Eerwaarden Vader Hieronymus Lobo Op Sijn Voyagie Gedaan in het Jaar, 1636. Aangaande het Rijk der Abyssinen; de Oorsprongen en Overvloeyingen des Nijls; de Oorsprong van den Tijtel van Priester Jan, Koning der Abyssinen; Oorzaak des naams van de Roode-zee; Beschrijving van den Eenhorn, de Phaenix, de Pelikaan en de Paradijs-vogel. Waar by gevoegt zijn, de Aanmerkingen op dese Aantekeningen, door den heer Thevenot, Bibliothecaris van den koning van Vrankrijk; strekkende tot beter verstand van vader Lobo. Nu alder-eerst uyt het frans vertaalt. Met Noodig Register en Konst-printen verrijkt. Te Leyden By Pieter van der Aa, Boekverkooper, 1707. Met privilegie

€ 85.00

Hieronymus Lobo,

1707
Order / information more information

previous - next
Page 1 

There are active filters! Click here to disable all filters.
We can email you when we receive new products within this filter when you fill in this form.

Search on Text

  

Price

From to

Year of print

From to

On Sale

Only products with discounts (0)
All Stock (2)

Type

Display books only (2)
Display maps only (0)
Display prints only (0)
Display Antiques only (0)

Language

German (0)
English (0)
French (0)
Dutch (2)
Latin (0)

Complete works

Only complete works (2)
Only incomplete works (0)

Illustrated

Illustrated (1)
Not illustrated (1)