name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

21results
resultsperpage
showunsold (21)
showsold (14)

prev - next
pages 1 2 3 

[No image]
Abrege de l'Histoire D'Espagne par demandes & par reponses par le pere Buffier, de la compagnie de Jesus A Paris chez Jean Mariette, rue Saint Jacques, aux Colomnes d'Hercule, au dessus de la rue des Mathurins MDCCIV avec Privilege du Roy

€ 100.00

Claude Buffier,

1704
moreinfo more information
[No image]
Anecdotes angloises, depuis L'Établissement de la monarchie. Jusqu' au règne de Georges III. A Paris, Chez Vincent, Imprimeur-Libraire, rue S. Severin. M DCC LXIX. Avec Approbation, & Privilége du Roi.

€ 95.00

Jean François de Lacroix,

1759
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Batavia illustrata ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godsdienst van oud batavien mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt, ten deele uyt W. van Gouthoven, en andere Schryvers, maar wel voornamentlijk uyt een menigte van oude schriften en Authentijque stukken en bewijsen, te samen gesteldt door de heer Simon van Leeuwen, in sijn leven substituyt griffier van den hogen rade van Hollandt, zeelandt, en westvrieslandt. in 's-Gravenhage, by Johan Veely, Johan Tongerloo, en Jasper Doll, boekverkoopers, Anno 1685. met Privilegie voor 15 jaren.

€ 285.00

S.V. van Leeuwen,

1685
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Bishop Burnet's History of His Own Time. Vol. I & II. From the Restoration of King Charles II. To the Settlement of King William and Queen Mary at the Revolution. To which is prefix'd. A Summary Recapitulation of Affairs in Church and State from King James I. to the Restoration in the Year 1660. London: Printed for Thomas Ward in the Inner-Temple Lane. 1724.

€ 245.00

Gilbert Burnet,

1724
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
C. IVLII Caesaris Commentariorum De Bello Gallico libri VIII. Civili pompeianolib.III. Alexandrino lib. I. Africo Liber I. Hispaniensi Lib. I. Picturatotius Gallie, Hispania, Pontisnin Rheono, Auarici, Alexia, V Xelloduni, Masilia, per iucundum V eroonenfem, ex defcriptione cafaris. Veterum Gallia locorum, populorum, vrbium, montiumm, ac fluuiorum breuis defcriptio. Cum Indice LOCV PLETISSIMO. COLONIAE AGRIPPINAE. Apud Petrum Horst. M. D. LXXIX.

€ 845.00


1579
moreinfo more information
[No image]
Clarissimi viri D. LVDOVICI AB AVI. La et zunniga, miilitiae alcantaren sis praefécti, Commentariorum de bello Germanico, à Carolo V. Caefare Maxi mo gesto, libri duo à Gulielmo Malinaeo Brugensi latine redditi, & iconibus ad historiam accommodis illustrati. Antverpiae, In aedibus Ioan Steelsij. M. D. L. Cum Priuilegio.

€ 495.00


1550
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
D'oude Chronijcke ende diltozten van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenighe Gheslacht-registeren ende Genealogyen der voornaemster Edelen, midtsgaders Steden, Doorpen, Heeren-Huysen, ende andere beschrijvinghen van Hollandt: Door desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. Door W. van Gouthoeven. Beginnende vanden ware onses Heeren 449. Tot dit teghenwoordigh Jaer 1620. Tot Dordrecht. Ghedruckt by Peeter Verhaghen. 1620.

€ 645.00

W. van Gouthoven,

1620
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
De Historien van Justinus Uit Trogus Pompejus, Begin neemende met d'Assyrische of eerste Monarchie, en streckende tot de heerschappye van Keizer Augustus. Vol van aanmerkelijke voorbeelden, En begrepen in XLIV. Boeken. Uit het Latijn vertaelt Door F. V. H. Tot Dordrecht. By Francois van Hoogstraeten, Boekverkooper by 't Groot Hooft in Erasmus

€ 95.00

M. Junianus Justinus,

1682
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Famiani stradae Romani E Societate Jesu de Bello Belgico decas secunda Ab initio praefecturae Alexandri farnesii parmae placentaeque ducis III. Anno MDLXXVIII. Ufque ad Annum M D X C. Luxta exemplar Romae, Apud Herades Francisci Corbelletti MDCLVIII

€ 495.00

Famiano Strada,

1658
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
G. Brandts Daghwyzer der Geschiedenissen kortelyk behelzende verscheidene gedenkwaardige zaken, op elken dag van 't jaar, door de gansche werelt voorgevallen met de geboorte- en sterfdagen van vermaarde vorsten, helden geleerde mannen en kunstenaren.t' Amsterdam voor Aart Dirksz Ooszaan, Boekverkoper op den dam op de hoek van de beurssteeg, MDCLXXXIX

€ 345.00

G. Brandts,

1689
moreinfo more information

prev - next
pages 1 2 3 

filterwarning click here to remove all filters

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (0)
withandwithoutaction (21)

Type

showbooks (21)
showmaps (0)
showprints (0)
showantiques (0)
showpostcards (0)

language

DEU (0)
ENU (2)
FRA (8)
NLD (5)
LAT (4)

completeworks

justcomplete (21)
justincomplete (0)

illustrated

justillustrated (4)
justnotillustrated (17)