ANTIQUARIAAT MEUZELAAR

Language      

Tel: +31(0)416-661950    Web: Home    E-mail:info@meuzelaar.com

3 results
Results per page
Display available items (3)
Display sold items (25)

previous - next
Page 1 

NIEUW: Catalogus op auteurs
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Biblia cum pleno apparatu summariorum concordantiarum et quadruplicis repertorii sive indicii numerique foliorum distinctione…impressa 1507 Paris

€ 2750.00


1507
Order / information more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. (...) Met nieuwe by- geveoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aanteeckeningen van de ghelijck-luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testaments. Tot Leyden, gedruckt by Paulus Aertsz van Ravesteijn. In Comp.nie. met de Weduwe en Erfgename van wijlen Hillebrant Jacobsz van Wouw, (...).

€ 1250.00


1639
Order / information more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Biblia, dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. (...) Uyt de Oorspronckelycke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck overgeset.. (...) Tot Dordrecht Bij Pieter Loyemans, ende Marten de Bot.

€ 1450.00


1645
Order / information more information

previous - next
Page 1 

There are active filters! Click here to disable all filters.
We can email you when we receive new products within this filter when you fill in this form.

Search on Text

  

Price

From to

Year of print

From to

On Sale

Only products with discounts (0)
All Stock (3)

Type

Display books only (3)
Display maps only (0)
Display prints only (0)
Display Antiques only (0)

Language

German (0)
English (0)
French (0)
Dutch (2)
Latin (1)

Complete works

Only complete works (3)
Only incomplete works (0)

Illustrated

Illustrated (0)
Not illustrated (3)