ANTIQUARIAAT MEUZELAAR

Language      

Tel: +31(0)416-661950    Web: Home    E-mail:info@meuzelaar.com

253 results
Results per page
Display available items (253)
Display sold items (768)

previous - next
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

NIEUW: Catalogus op auteurs
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Jules Verne Cinq Semines en Ballon voyage de decouvertes en afrique par trois anglais illustrations par MM. Riou et de Montaut. Bibliotheque d'education et de recreation J. Hetzel et Cie, 18, Rue Jacob Paris

€ 75.00

Jules Verne,


Order / information

See all items in Literature

more information
 • x
 • x
Latin manuscript Leaf on vellum 15th century

€ 95.00Order / information

See all items in Manuscripts

more information
 • x
 • x
Latin Manuscript leaf on vellum 15th century

€ 60.00Order / information

See all items in Manuscripts

more information
 • x
Plate 56 from Jonston's Natural History 1660

€ 235.00


1657
Order / information

See all items in Ornithology

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Merkwaardige kasteelen in Nederland door van Lennep en Hofdijk Tweede Druk door W.J. hofdijk Leiden E.J. Brill S.C. van Doesburgh 1883

€ 145.00


1883
Order / information

See all items in Local History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Institutiones Imperiales. een gherechtich oorspronck der keyserlijcke rechten. van den hoogh-gheleerden Heere Thomas Murner, doctor in der godtheydt, ende in beyde rechten, licentiaett, in duytsche tale overgheset, ende inde hooge schole ende universiteyt te basele, in sijn gheordineerde lecture openbaerlijcken metten latijn gheleken Justinianus Magnus in 's-graven-haghe by de weduwe, ende erfghenamen van wwijlen Hillebrant jacobsz van Wouw, Anno 1624

€ 595.00

Justinianus,

1624
Order / information

See all items in Law

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Historisch-Polityke Werken des Makgraefs Virgil Malvezzi, vol ongemeene, heerlijke en Christelijke Regelen van Staet. uit het italiaens vertaelt door M. Smallegange Rechtsgeleerde 't Amsterdam by Joannus Janssonius van Waesberge, en Sonen, voor den autheur, 1679 met privilegie voor 15 jaren

€ 220.00

Virgil Malvezzi,

1679
Order / information

See all items in Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
L'abeille des Theatres, chansonnier dedie aux dames A Paris chez Lefuel Librairie-Editeur

€ 225.00


1824
Order / information

See all items in Other

more information
 • x
 • x
NOTRE-DAME de Paris Nouvelle Edition Paris 1881

€ 65.00

Victor Hugo,

1881
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Hedendaagsche Penningkunde, Zynde eene Verhandeling van den oorsprong van 't geld, de opkomst en 't onderscheyd der Gedenkpenningen; den aardt en de rekenwyze der legpenningen; de wyze van 't syfferen der Ouden, den oorspronk der SYFFERLETTEREN, TOVERPENNINGEN en NOODMUNTEN. midsgaders van de vaste Grondregeen, die in 't ontwerpen, vergaderen, schikken en behandelen der Penningen moeten worden inachtgenomen. door Mr. Gerard van Loon in 's-Gravenhage, by Pieter van Thol, Boekverkooper MDCCXXXIV

€ 245.00


1734
Order / information

See all items in Numismatics

more information

previous - next
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Search on Text

  

Price

From to

Year of print

From to

On Sale

Only products with discounts (4)
All Stock (253)

Type

Display books only (233)
Display maps only (8)
Display prints only (5)
Display Antiques only (2)

Language

German (4)
English (37)
French (37)
Dutch (118)
Latin (26)

Complete works

Only complete works (249)
Only incomplete works (4)

Illustrated

Illustrated (97)
Not illustrated (156)