name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

6results
resultsperpage
showunsold (6)
showsold (9)

prev - next
pages 1 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Aphorismen, of kortbondige spreuken, van hippocrates. Wet en Onderrichtingen met een bequaam Register, en Woordenboekje voorzien. Nevens d'Aanmaningen van den Heer N. Tulp. Vertaalt door S. Blankaart. M. D. tot Amsterdam. Twede druk. Te Rotterdam. By Hermanus Kentlink. Boekverkooper. 1717.

€ 475.00

S. Blankaart,

1714
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Dienstich ende Ghenuchelijck tyt-verdryf voor siecken, Om ghefont te worden, en voor ghefonde om niet fieck te zijn; Handelende Van alle die Menschen de welcke in een fieck-huys van noode fijn, namentlijcke de fieck-maerten, ofte die hun dienen en byftaen. Door M.B.Medic. Antuerp.

€ 450.00

M.B.Medic. Antuerp,

1654
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Liber de Venenis, in ordinem redactus, corollariis Animadversionibus et Indice Illustratus, auctore Christiano Gottfr. Stentzel. Artis salutaris ac philosophiae doctore, chirurgiae et pathologiae in academia vitembergensi professore publico ordinario p.t. facultatis medecae decano. Francofurti et Lipsiae. Impensis Gottl. Heinrici Schwartzii. MDCCXXXIX

€ 375.00

Johan Lindestolpe,

1739
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Tractaat van de Siektens der Swangere Vrouwen en der gene, die eerst gebaart hebben. Aanwysende de rechte en waare manier, om de Vrouwen in haare natuurlyke baaringen wel te helpen, de geboortens tegens de natuur te recht te brengen, en de siektens der jong-geborene Kinderen te geneezen. Met Figuuren daer toe noodig.

€ 795.00

Francois Mauriceau,

1759
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Verhandeling Der Genees- en Heel-konstige practyk Der medicynen, Steunende op d'Ondervinding van verscheyde. Aanmerkingen. Door Dionisius vander Sterre. Medicijne Doctor. t'Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkoper over het oude Heere Logement, 1687.

€ 450.00

Dionisius vander Sterre,

1687
moreinfo more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Volksgeneeskunde of eenvoudige Middelen en raadgevingen tegen de kwalen en krankheden der menschen naar den tweeden druk uit het hoogduitsch van Dr. J.F. Oslander door J.A. van oort officier van gezondheid der tweede klasse, bij de armée Derde Druk te Leewarden, bij L.Schierbeek 1850

€ 65.00


1850
moreinfo more information

prev - next
pages 1 

filterwarning click here to remove all filters

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (0)
withandwithoutaction (6)

Type

showbooks (6)
showmaps (0)
showprints (0)
showantiques (0)
showpostcards (0)

language

DEU (0)
ENU (0)
FRA (0)
NLD (5)
LAT (1)

completeworks

justcomplete (6)
justincomplete (0)

illustrated

justillustrated (1)
justnotillustrated (5)