name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

916results
resultsperpage
showunsold (916)
showsold (921)

pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Historie Van het Verval des Kaiserrycks, Nae de doodt van Carolus Magnus ofte Carel de Groote, Ende van de Verschillen der Kaiseren tegens de Pausen, over het werck van de Investituren ofte Bevestinge der Kerckvooghden, ende van de Independentie ofte Onäfhangelijckheyd des Kaisers van den Paus, ende des Paus van den Kaiser. In de Françoysche Taele beschreven door den Vader Louis Maimburgh, Jesuit ende Historie-Schrijver van fijne Aller-Christelijckste Majesteyt. Vertaeldt door H. V. Quellenburgh. Tot Amsterdam: By Timotheus ten Hoorn, oeckverkoper in de Nes. M. DC. LXXXIII.

€ 395.00

Louis Maimburgh,

1683
moreinfo

seeall History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
The Vicar of Wakefield a Tale by Oliver Goldsmith, M.B. The Sixth Edition London Printed for T. Carnan and F. Newbery, Jun. at Number 65, in St. Paul's Church-Yard MDCCXXIX

€ 100.00

Oliver Goldsmith,

1779
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Den Donder-Slag der Godlozen, wegens het schrikkelyke Oordeel, en de Pyne der Hellen. Het eerste Deel. Met de Hemelsche Vreugde, voor de Gelovige Zielen, Het twede Deel. Beschreven door Cornelis van Niel. Te Amsterdam, By Gysbert de Grootkeur, Boek- en Papier-verkoper op de Nieuwendyk / in de groote Bybel / 1754

€ 65.00

Cornelis van Niel,

1734
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Kerckelycke Historie van de Gheheele Wereldt. Namelyck vande voorgaende ende teghenwoordighe eeuwe, Inde welcke verhaelt worden de gheleghentheden der Landen, manieren, ceremonien, ende Religien der inwoonderen, maer namelijck de verbreydinghe des H. Gheloofs, Martelaren, ende andere cloecke Roomsche Catholijcke deaden, inde vier Ghewesten des wereldts, met over de veertigh copere platen verciert. Beschreven door den Eerw. P. Cornelius Hazart, Preister der Societeyt IESU. Het eerste / tweede deel. Vervattende de rycken en landen van Japonien. China. Braeilien. Mogor. Florida. Bisnagar. Canada. Peru. Paraquarien. Mexico. Maragnan. T' Antwerpen, By Michiel Cnobaert by her Prosessen-huys in S. Peeter. M. DC. LXVII. Met Gratie en Privilegie.

€ 1975.00

P. Cornelius Hazart,

1667
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Triomph vande Christelycke Leere ofte Grooten Catechismus. Met eene breede verklaringhe van alle syne voornaemste stucken ende een korte wederlegginghe vanden catechismus der Calvinisten Alles beschreven door den Eerw. P. Cornelius Hazart, Priester der Societeyt Jesu. t' Antwerpen, By Michiel Knobbaert, by her Prosessen-guys in S. Peeter. M. DC. LXXXIII. Met Gratie ende Privilegie.

€ 775.00

P. Cornelius Hazart,

1683
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Letters of the late Rev. Mr. Laurence Sterne, To his most intimate Freinds. With a fragment in the Manner of Rabelais. To which are prefix'd, Memoirs of his Life and Family, Written by Himself. And Published by his Daughter, Mrs. Medalle. A new edition. In three volumes.

€ 90.00

Laurence Sterne,

1776
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Dr. I. Ionstons Beschrijving vande Natuur der VIERVOETIGE DIEREN neffens haer Beeldeniffen in koper gefneden. Uyt et Latyn Vertaelt door M. Grausius Dokter in de Medesynen tot Amsterdam. T'Amsterdam Bij I.I. Schipper, op de keyfers gracht. 1660.

video

€ 6995.00

Jonston,

1660
moreinfo

seeall Natural History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Alle de wercken so ouden als nieuwe, van de heer Jacob Cats, ridder, oudt raedtpensionaris van Hollandt, &c. t'Amsterdam by Jan Jacobsz Schipper, 1655.

€ 2450.00

Jacob Cats,

1655
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Alle de Wercken zo in de MEDICYNE als CHIRURGIE van de heer Ioan van BEVERWYCK Out-Schepen DER STADT DORDRECHT 't Amfterdam, By Ian Iacobz Schipper, op de Keyfersgracht.

€ 950.00

Johan van Beverwyck,

1656
moreinfo

seeall Medical

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Beschrijvinghe van Amsterdam.

€ 2950.00

Tobias van Domselaer,

1665
moreinfo

seeall Local History

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (3)
withandwithoutaction (916)

Type

showbooks (820)
showmaps (47)
showprints (45)
showantiques (3)
showpostcards (1)

language

DEU (21)
ENU (100)
FRA (247)
NLD (339)
LAT (132)
HEB (2)
ITA (14)

completeworks

justcomplete (890)
justincomplete (26)

illustrated

justillustrated (422)
justnotillustrated (494)