name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

948results
resultsperpage
showunsold (948)
showsold (990)

pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Kerckelycke Historie van de Gheheele Wereldt. Namelyck vande voorgaende ende teghenwoordighe eeuwe, Inde welcke verhaelt worden de gheleghentheden der Landen, manieren, ceremonien, ende Religien der inwoonderen, maer namelijck de verbreydinghe des H. Gheloofs, Martelaren, ende andere cloecke Roomsche Catholijcke deaden, inde vier Ghewesten des wereldts, met over de veertigh copere platen verciert. Beschreven door den Eerw. P. Cornelius Hazart, Preister der Societeyt IESU. Het eerste / tweede deel. Vervattende de rycken en landen van Japonien. China. Braeilien. Mogor. Florida. Bisnagar. Canada. Peru. Paraquarien. Mexico. Maragnan. T' Antwerpen, By Michiel Cnobaert by her Prosessen-huys in S. Peeter. M. DC. LXVII. Met Gratie en Privilegie.

€ 1975.00

P. Cornelius Hazart,

1667
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Triomph vande Christelycke Leere ofte Grooten Catechismus. Met eene breede verklaringhe van alle syne voornaemste stucken ende een korte wederlegginghe vanden catechismus der Calvinisten Alles beschreven door den Eerw. P. Cornelius Hazart, Priester der Societeyt Jesu. t' Antwerpen, By Michiel Knobbaert, by her Prosessen-guys in S. Peeter. M. DC. LXXXIII. Met Gratie ende Privilegie.

€ 775.00

P. Cornelius Hazart,

1683
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Letters of the late Rev. Mr. Laurence Sterne, To his most intimate Freinds. With a fragment in the Manner of Rabelais. To which are prefix'd, Memoirs of his Life and Family, Written by Himself. And Published by his Daughter, Mrs. Medalle. A new edition. In three volumes.

€ 90.00

Laurence Sterne,

1776
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Des Herrn Ewald Christian von Kleist fämmtliche Werke. Erster Theil. Vierte Auflage. Berlin, bey Christian Friedrich Voss, 1778.

€ 50.00

Ewald Christian von Kleist,

1706
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Dr. I. Ionstons Beschrijving vande Natuur der VIERVOETIGE DIEREN neffens haer Beeldenissen in koper gefneden. Uyt et Latyn Vertaelt door M. Grausius Dokter in de Medesynen tot Amsterdam. T'Amsterdam Bij I.I. Schipper, op de Keyfersgracht. 1660.

video

€ 6995.00

Jonston,

1660
moreinfo

seeall Natural History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Alle de wercken so ouden als nieuwe, van de heer Jacob Cats, ridder, oudt raedtpensionaris van Hollandt, &c. t'Amsterdam by Jan Jacobsz Schipper, 1655.

€ 2450.00

Jacob Cats,

1655
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Alle de Wercken zo in de MEDICYNE als CHIRURGIE van de heer Ioan van BEVERWYCK Out-Schepen DER STADT DORDRECHT 't Amfterdam, By Ian Iacobz Schipper, op de Keyfersgracht.

€ 950.00

Johan van Beverwyck,

1656
moreinfo

seeall Medical

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Beschrijvinghe van Amsterdam.

€ 2950.00

Tobias van Domselaer,

1665
moreinfo

seeall Local History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Den arbeid van Mars Tweede deel, Inhoudende de stijl om allerlei Steden en plaetsen te Bouwen en te versterkken. door Allain Manesson Mallet. t'Amsterdam, By Jacob van Meurs, Boek-handelaer en Plaet-snijder. 1672. Met privilegie.

€ 450.00

Allain Manesson Mallet,

1672
moreinfo

seeall Science

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Adelyk Tooneel of Historische Beschrijvinge van allerley Trappen van Adeldom en Ridderlijke Ordens, met haar oorspronk mitsgaders der zelfder wapen-schilden, en toestel, in koningrijken, gemeene-besten, steden en volkeren, van oude tijden af, tot deze eeuw toe in gebruyk geweest zijnde. met als hondert en vijftigh zoo houte als kopere figuren. beschreven door Thomas de Rouk 't Amsterdam by Hedrik en Dirk Boom Boek-verkoopers. Anno 1673

€ 575.00

Thomas de Rouk,

1673
moreinfo

seeall History

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (3)
withandwithoutaction (948)

Type

showbooks (856)
showmaps (47)
showprints (43)
showantiques (1)
showpostcards (1)

language

DEU (31)
ENU (118)
FRA (263)
NLD (324)
LAT (140)
HEB (2)
ITA (13)

completeworks

justcomplete (925)
justincomplete (23)

illustrated

justillustrated (441)
justnotillustrated (507)