name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

1017results
resultsperpage
showunsold (1017)
showsold (1065)

pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het Algemeen Groot historisch, oordeelkundig, chronologoisch, geografisch, en letterlyk naam- en woord-boek, van den Gantschen H. bybel. Versierd met noodige Landkaarten en koopere plaaten, dienende tot g...€ 1750.00

Jakob van Ostade,

1731
moreinfo

seeall Jewish History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Publicatie. De Staten van den Lande van Utrecht doen te weeten: dat zedert eenigen tijd binnen de stad Amesfoort een zwaar tumult ende feditie zijnde ontstaan ende uit-ge.€ 50.00

A. van Rossem,

1703
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Historische Verklaringen der Fabelen, Waar in dezelfs oorspronk en de Oovereenkomst met de oude Historyen ondekt werden. Door den Heer Abt Banier, Medelid van de Koninglyke Academie der Opschriften en Ged...€ 145.00

Abt Banier,

1725
moreinfo

seeall Science

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
The Chronicle of the Kings of England: Written in the Manner of the Ancient Jewish Historians. By Nathan ben Saddi, A Priest of the Jews. London: Printed for T. Cooper at the Globe in Pater-noster Row. 17...€ 65.00

Nathan Ben Saddi,

1741
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Thaedra and Hippolitus. A tragedy. As it is acted at the Theatres-royal in Drury-Lane and Covent-Garden. By Mr. Edmund mith. London: Edited for J. Wenman, No 144. Fleet-StreetL and several other Bookselle...€ 45.00

Edmund Smith,

1777
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Dichtkundig praal-tooneel van Nederlands wonderen. Te Embden. Gedrukt voor de liefhebbers. 1748.€ 650.00

Gerardus van Hattum,

1748
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Wegwyzer door Amsterdam, Zynde eene beknopte verhandeling van dessels eerste opkomst, vergrootingen, en teegenwoordigen staat: Met aanwyzing der Grasten, Straaten, Markten, Geestelyke en Waereldlyke gebou...€ 425.00

Nicolaas ten Hoorn,

1713
moreinfo

seeall Geography

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het Nieuwe Testament ofte alle boeken des Nieuwen Verbondts onzes Heeren Iesu Christi door last van de H. M. Heeren (....) Dordrecht 1771€ 125.00


1771
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Abrégé de L'Histoire Génerale des Voyages, Contenant Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile & de mieux avéré dans les Pays oú les Voyageurs ontpénétré, les moeurs des Habitans, la Religi...€ 175.00

M. de la Harpe,

1780
moreinfo

seeall Travel

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Institutiones Imperiales. een gherechtich oorspronck der keyserlijcke rechten. van den hoogh-gheleerden Heere Thomas Murner, doctor in der godtheydt, ende in beyde rechten, licentiaett, in duytsche tale o...€ 595.00

Justinianus,

1624
moreinfo

seeall Law

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (1)
withandwithoutaction (1017)

Type

showbooks (922)
showmaps (45)
showprints (42)
showantiques (3)
showpostcards (5)

language

DEU (41)
ENU (136)
FRA (301)
NLD (330)
LAT (137)
HEB (2)
ITA (12)

completeworks

justcomplete (978)
justincomplete (39)

illustrated

justillustrated (478)
justnotillustrated (539)