name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

948results
resultsperpage
showunsold (948)
showsold (990)

pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Sermons sur les mystered de notre seigneur par l'aveugle. Mis en Meilleur ordre par le Pere Loriot, Prétre de l'Oratoire. Quatriéme Edition, revûë & corrigée. Tome premie / second. A Paris, M. DCCXII. Avec Approbation & Privilege. Ex se vend A Liege, chez J. F. Broncart, Imprimeur & Marchand - Libraire, en Souverain - Pout.

€ 65.00

L'aveugle,

1722
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
De Stralen van de Sonne van den H. Vader en Propheet Elias, deze loopende eeuwe, verspreydt door De Koningh-rycken van Spagnien. Dat is: De Levens van eenighe Religieusen, van de Orden der Broederen, van de alderheylighste Maghet Maria des Berghs Carmeli, die t'sedert het jaer 1600, tot het jaer 1684, met opinie van Heyligheydt, aldaer zyn over-leden: Met een by-voeghsel van andere landen. Uyt verscheyde Autheurs, in 't kort by-een vergadert, vertaelt, en met Fyne Platen verciert, door den Eerw. P. F. Jacobus a Passione Domini, Priester in de selve Orden. (...). Tot Luyck, By Hendrick Hoyoux, in den H. Franciseus Xaverius, 1684. Tot Brussel, by Peeter vande Velde, in de Korte-Ridders, strate, reghem-over de kercke van de Magdalene-Susters, in de nieuwe Druckerye.

€ 495.00


1684
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, Geopent in een Algemeen historisch, genealogisch, geographisch, En staatkundig woordenboek, Waar in de Aloude, de Opvolgende en Hedendaagsche Staat dezer gewesten Naar de orde van 't A. B. C. ontvouwen en opgeheldert wordt, Uit een zeer groot getal van Oude en Nieuwe Geschiedboeken, Hantvesten, Brieven, Aantekeningen, En andere Schriften, Met Behulp van verscheide Kenners. Byeenvergadert en zamengestelt door François Halma, En na deszelfs overlyden vervolgt door Matthaeus Brouërius van Nidek, Rechtsgeleerden. Met naukeurige Landkaarten en fraaie Printverbeeldingen versiert. Eerste / tweede deel. Te Leeuwarden, Gedrukt by Hendrik Halma, Landschaps- en Akademie-drukker. 1725.

€ 1650.00

Halma,

1725
moreinfo

seeall Low Countries Illustrated

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schuuerye, gilden en regeeringe, beschreeven, door Jan Wagenaar, historieschryver der stad. Eerste / Tweede / Derde / Vierde stuk. Te Amsterdam, By Isaak Tirion. 1760. Met Privilegie van de Edele Groot-Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland.

€ 3850.00

Jan Wagenaar,

1760
moreinfo

seeall Low Countries Illustrated

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het Algemeen Groot historisch, oordeelkundig, chronologoisch, geografisch, en letterlyk naam- en woord-boek, van den Gantschen H. bybel. Versierd met noodige Landkaarten en koopere plaaten, dienende tot gedenk-stukken der Jooden en andere oudheden, ter opheldering der H. schrift. In 't Fransch beschreven door den Eerwaarden HEER, Augustinus Calmet, Abt van St. Leopoldus van Nancy. Nu in 't Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met aanmerkingen verrykt, door Mattheus Gargon, Predikant en Rector te Vlissingen.

€ 1750.00

Jakob van Ostade,

1731
moreinfo

seeall Jewish History

more information
 • x
 • x
Reize rondsom de wereld. Gedaan in de Jaaren 1740 tot 1744, door den heere George Anson Opperbevelhebber over een esquader Engelsche schepen op een expeditie naar de Zuidzee. Opgesteld uit de papieren en bescheiden van den Hoog Ed. George Lord Anson.

€ 1495.00

George Anson,

1748
moreinfo

seeall Travel

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Publicatie. De Staten van den Lande van Utrecht doen te weeten: dat zedert eenigen tijd binnen de stad Amesfoort een zwaar tumult ende feditie zijnde ontstaan ende uit-ge.

€ 50.00

A. van Rossem,

1703
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Historische Verklaringen der Fabelen, Waar in dezelfs oorspronk en de Oovereenkomst met de oude Historyen ondekt werden. Door den Heer Abt Banier, Medelid van de Koninglyke Academie der Opschriften en Gedenkpenningen. Te Amsterdam, By Nikolaas ten Hoorn, Boekverkooper. 1725.

€ 145.00

Abt Banier,

1725
moreinfo

seeall Science

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Histoire Admirable de la vie du pere. Seraphic S. Francois exemplair de toute la perfection Evangelique. Par les F. F. Mineure du conuent de Brasselle. Marinus vanden Enden exc. Antwerpiae. A. Anvers chez Arnout de Brakel.

€ 150.00

F. F. Mineure,

1750
moreinfo

seeall History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
The Chronicle of the Kings of England: Written in the Manner of the Ancient Jewish Historians. By Nathan ben Saddi, A Priest of the Jews. London: Printed for T. Cooper at the Globe in Pater-noster Row. 1741.

€ 65.00

Nathan Ben Saddi,

1741
moreinfo

seeall Literature

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (3)
withandwithoutaction (948)

Type

showbooks (856)
showmaps (47)
showprints (43)
showantiques (1)
showpostcards (1)

language

DEU (31)
ENU (118)
FRA (263)
NLD (324)
LAT (140)
HEB (2)
ITA (13)

completeworks

justcomplete (925)
justincomplete (23)

illustrated

justillustrated (441)
justnotillustrated (507)