name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

1020results
resultsperpage
showunsold (1020)
showsold (1285)

pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Joh. van Beverwycks. Wercken der Genees-konste, Bestaende in den Schat der Gesontheyt, schat der Ongesontheyt, heel-konste: Mitsgaders Eenige Tractaten daer onder begrepen, en oock verscheyde stucken, die...€ 695.00

Johan van Beverwyck,

1664
moreinfo

seeall Medical

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Afbeeldinge van 't Nieu Romen. Waerin vertoont zijn De kerkcne, H. Lichamen, Reliquien, indilgenieten, Kloosters, Hospitalien, Oratorien, Compagnien van Wereltlijke Persoonen, Collegien, Paleisen, Gebouwe...€ 695.00


1661
moreinfo

seeall Geography

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Pratique de la perfection chrétienne; Du R. P. Alphonse Rodriguez, de la Compagnie de Jesus. Traduite de l'Espagnol par M. L'Abbé Regnier des Marais, de l'Académie Françoise. Nouvelle edition. A Paris...€ 175.00

Alphonse Rodriguez,

1753
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Le Proselyte a Chretien instruit en la personne de Nicodeme avent sur l'Histoire Evangelique en St. Jean chap. 3. ou Nicodeme s'approchant de Jesus-Christ, la nuit, en apprend les mysteres de l'Avent, & d...€ 125.00

R. P. Francois Marie de Colsels,

1700
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
C. Velleii Paterculi quae supersunt ex historiae romanae voluminibus duobus cum integris scholiis, notis, variis lectionibus et animadversionibus doctorum curante petro burmanno Lugduni Batavorum apud Sam...€ 175.00

C. Velleius Paterculus,

1719
moreinfo

seeall Local History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Iodoci Sinceri itinerarium Galliae, Ita accomodatum, Ut ejus ducti mediocri Tempore tota Gallia obiri, Anglia & Belgium adiri poffint: nec bis terve ad eadem loca rediri oporteat : notatis cujufcunque loc...€ 645.00


1655
moreinfo

seeall Geography

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Joh. Georgii Eccardi v. c. Origine Germanorum eorumque vetustissimis coloniss, migrationibus ac rebus gestis. Libri Duo. Ex Schedis Manuscriptis viri illustris edidit, figuras aeri incisas adiecit et prae...€ 325.00

Johan. Georgii Eccardi,

1750
moreinfo

seeall History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
De Stralen van de Sonne van den H. Vader en Propheet Elias, deze loopende eeuwe, verspreydt door De Koningh-rycken van Spagnien. Dat is: De Levens van eenighe Religieusen, van de Orden der Broederen, van ...€ 495.00


1684
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, Geopent in een Algemeen historisch, genealogisch, geographisch, En staatkundig woordenboek, Waar in de Aloude, de Opvolgende en Hedendaagsc...€ 1650.00

Halma,

1725
moreinfo

seeall Low Countries Illustrated

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
D Seraphici Patris Francisci Totius Evangelicae Perfectionis Exemplaris Admiranda Vitae Historia.€ 395.00

Paul Weerts,

1646
moreinfo

seeall Religion

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (2)
withandwithoutaction (1020)

Type

showbooks (929)
showmaps (46)
showprints (38)
showantiques (2)
showpostcards (4)

language

DEU (42)
ENU (120)
FRA (323)
NLD (290)
LAT (176)
HEB (0)
ITA (15)

completeworks

justcomplete (984)
justincomplete (36)

illustrated

justillustrated (425)
justnotillustrated (595)