name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

570results
resultsperpage
showunsold (570)
showsold (855)

pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
De wereldling ontdekt en tot een juychend christen opgeleyd in ses samenspraaken tot Ontdekking, Overtuyging en Besftiering van Wereldlingen Als ook tot Verfterking en Leyding van Begenadigden door Jacob Ziegenmeyer Vierden Druk Te Amsterdam By JacobBorstius Boekverkooper voor aan op den nieuwendyk, by den dam. 1726 Met Privilegie

€ 85.00

Jacom Ziegenmeyer,

1726
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
A lecture on Heads by Geo. Alex. Stevens with additions by mr. pilon as delivered by mr. Charles Lee Lewes. to which is added an essay on satire with twenty-four heads by Nesbit from designs by Thurston.

€ 150.00

G. A. Stevens,

1799
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
M. Tullii Ciceronis Opera, cum delectu commentariorum. Edebat Josephus Olivetus, Academiae Gallicae XLVir. Tomus Primus, Quo Rhetorica continentur. Editio tertia, emendatissima. Genevae, Apud Fratres Cramer. M. DCC. LVIII.

€ 50.00

Josephus Olivetus,

1758
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Gedenk-waardige Aanteekeningen, Gehouden door den Eerwaarden Vader Hieronymus Lobo Op Sijn Voyagie Gedaan in het Jaar, 1636. Aangaande het Rijk der Abyssinen; de Oorsprongen en Overvloeyingen des Nijls; de Oorsprong van den Tijtel van Priester Jan, Koning der Abyssinen; Oorzaak des naams van de Roode-zee; Beschrijving van den Eenhorn, de Phaenix, de Pelikaan en de Paradijs-vogel. Waar by gevoegt zijn, de Aanmerkingen op dese Aantekeningen, door den heer Thevenot, Bibliothecaris van den koning van Vrankrijk; strekkende tot beter verstand van vader Lobo. Nu alder-eerst uyt het frans vertaalt. Met Noodig Register en Konst-printen verrijkt. Te Leyden By Pieter van der Aa, Boekverkooper, 1707. Met privilegie

€ 85.00

Hieronymus Lobo,

1707
moreinfo

seeall Travel

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Les Delices De La Grand' Bretagne & de L'Irlande : Où sont exactement décrites Les Antiquitez, les Provinces, les Villes, les Bourgs, les Montagnes, les Rivieres, les Ports de Mer, les Bains, les Forteresses, Abbaies, Eglises, Academies, Colleges, Bibliotheques, Palais: Les principales Maisons de Campagne & autres beaux Edisices des Familles Illustres, avec leurs Armoiries, &c. La Réligion, les moeur des habitans, leurs jeux, leurs divertissemens, & généralement tout ce qu'il y a de plus considerable à remarquer, Le tout enrichi de très-belles figures, & Cartes Géographiques, dessinées sur les oriǵinaux. Tome Premier / Huitiéme:, Dont le contena est à la page suivante. Nouvelle Edition, retranchee, corrigée & augmentée. A Leide Chez Pierre vander Aa. ,MDCCXXVII.

€ 1975.00

James Beeverell,

1727
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
De godsdienst der oude christenen, in de eerste eeuwen des evangeliums in drie delen door William Cave, doctor in de godgeleerdheyd. Na de laatste Engelsche druk vertaald door Salomon Bor, predikant tot Zeyst. Met een Voor-reden van de Heer H. Wits, tot opening van 't werk, verrijkt. De tweede druk naaukeurig oversien en met kopere platen vermeerdert. Tot Amsterdam, By Arnoldus van Ravestein, Boek-verkoper op den Dam. MDCXCIV.

€ 195.00

William Cave,

1694
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Kort Begryp der Christelyke Religie, Verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten, door Petrus Nahuys, Predikant te Monnikendam. Derde druk. Te Amsterdam, By Adrianus Douci, Boekverkoper, achter het Stadthuys, 1760. Met Privilegis.

€ 55.00

Nahuys,

1760
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
J. Cats. Ouderdom, Buyten Leven, en Hof Gedachten. Op Nieuws vermeerderd met des Auteurs tachtig jarig leven en bedenkingen op Zorg-vliet.

€ 185.00

Jacob Cats,

1726
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het Leven van Elizabeth Koninginne van Engelandt; Behelsende. Der zelver ongemeene hoedanigheden en groot verstant; mitsgaders haare wyze en voorzigtige regeeringh, onder welke 't Koningrijk van Engeland meer als onder yemand van des selfs Koningen gebloeyt heeft. Mitsgaders Een pertinente beschryvinge hoedanigh sy het groote werk van de Reformatie der Kerke van Engeland met d'uytterste omzichtigheyt bevordert en volvoert heeft gehadt. In 't Italiaans beschreven door d' Heer Gregorio Leti. Met Figuren. Eerste Deel. In 's Gravenhage, by Meyndert Uytwerf, Boekverkoper in de Hofstraat, M. D. C. XCVIII

€ 200.00

Gregorio Leti,

1698
moreinfo

seeall History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Idylles ou Contes champêtres, par Mlle Levesque. A Paris, Bailly, rue Saint-Honoré, vis-a-vis la barriere des Sergents. Hardouin & Gattey, au Palais Royal, Nos 13 & 14. Didot, fils aîne. Jombert jeune, rue Dauphine. M. DCC. LXXXVI.

€ 150.00

Marie Louise Rose Pe?tigny,

1786
moreinfo

seeall Literature

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (2)
withandwithoutaction (570)

Type

showbooks (60)
showmaps (10)
showprints (4)
showantiques (2)
showpostcards (0)

language

DEU (16)
ENU (68)
FRA (142)
NLD (185)
LAT (88)

completeworks

justcomplete (552)
justincomplete (18)

illustrated

justillustrated (240)
justnotillustrated (330)