name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

916results
resultsperpage
showunsold (916)
showsold (921)

pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
De Welvoorziene Wynkelder, In welken meenige dorstige Ziel zich Geestelyker wyze laven en verquikken kan, en Waar in zoete en zuure Wyn naar ieders smaak te vinden is. Geöpent door Pater Abraham van St. Clara, geduurende zyne onpasselykheit in den laatsten tyd zyn Levens. Uit het Hoogduitsch vertaalt. t' Amsterdam, By Jan Roman, en Jan Roman de Jonge. M. D. CCXXXXII.

€ 225.00

Abraham van Sint Clara,

1742
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Hekeldichten, brieven en dichtkunst van Q. Horatius Flaccus In Nederduitsche vaarzen overgebragt door B. Huydecoper. t' Amsterdam, By d'Erven J. Ratelband en Compagnie, en Hermanus Uitwerf. 1737.

€ 225.00

Flaccus,

1737
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
De godsdienst der oude christenen, in de eerste eeuwen des evangeliums in drie delen door William Cave, doctor in de godgeleerdheyd. Na de laatste Engelsche druk vertaald door Salomon Bor, predikant tot Zeyst. Met een Voor-reden van de Heer H. Wits, tot opening van 't werk, verrijkt. De tweede druk naaukeurig oversien en met kopere platen vermeerdert. Tot Amsterdam, By Arnoldus van Ravestein, Boek-verkoper op den Dam. MDCXCIV.

€ 195.00

William Cave,

1694
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Kort Begryp der Christelyke Religie, Verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten, door Petrus Nahuys, Predikant te Monnikendam. Derde druk. Te Amsterdam, By Adrianus Douci, Boekverkoper, achter het Stadthuys, 1760. Met Privilegis.

€ 55.00

Nahuys,

1760
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het Leven van Elizabeth Koninginne van Engelandt; Behelsende. Der zelver ongemeene hoedanigheden en groot verstant; mitsgaders haare wyze en voorzigtige regeeringh, onder welke 't Koningrijk van Engeland meer als onder yemand van des selfs Koningen gebloeyt heeft. Mitsgaders Een pertinente beschryvinge hoedanigh sy het groote werk van de Reformatie der Kerke van Engeland met d'uytterste omzichtigheyt bevordert en volvoert heeft gehadt. In 't Italiaans beschreven door d' Heer Gregorio Leti. Met Figuren. Eerste Deel. In 's Gravenhage, by Meyndert Uytwerf, Boekverkoper in de Hofstraat, M. D. C. XCVIII

€ 200.00

Gregorio Leti,

1698
moreinfo

seeall History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Grondlegging tot den waaren Godsdients. Van Joh. Fred: Stapfer, Bedienaar des Heil: Evangeliums in de Gereformeerde Gemeinte. Te Diesbach in 't canton Bern. En in 't Nederduitsch vertaald door Joh: Will van Haar. Elfde deel. In 'sGravenhage, By Pieter van Cleef, en Compagnie. M. DCC. LXII.

€ 65.00

Stapfer,

1767
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
T' Avontmael des Heeren. Te Amsterdam. Bij Cornelis Oterlyk, Op de hoek van de Haarlemmer dijk 1723

€ 135.00

C. Drelincourt,

1723
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Grondlegging tot den waaren Godsdienst. Van Joh: Fred: Stapfer, Bedienaar des Heil: Evangeliums in de Gereformeerde Gemeinte. Te Diesbach in 't canton Bern. En in 't Nederduitsch vertaald door Joh: Will: van Haar. Tweede deel. Tweede druk. In 's Gravenhage, By Piieter van Cleef, en Compagnie. M. DCC. LXIII.

€ 65.00

Stapfer,

1763
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Oudheden en gestichten van delft en delfland mitsgaders van s' gravenhage

€ 225.00

H. van Heussen,

1720
moreinfo

seeall Geography

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het land in brieven met Plaaten Te Amsterdam bij Johannes Allart MDCCLXXXVIII

€ 195.00

Elisabeth Maria Post,

1788
moreinfo

seeall Literature

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (3)
withandwithoutaction (916)

Type

showbooks (820)
showmaps (47)
showprints (45)
showantiques (3)
showpostcards (1)

language

DEU (21)
ENU (100)
FRA (247)
NLD (339)
LAT (132)
HEB (2)
ITA (14)

completeworks

justcomplete (890)
justincomplete (26)

illustrated

justillustrated (422)
justnotillustrated (494)