ANTIQUARIAAT MEUZELAAR

Language      

Tel: +31(0)416-661950    Web: Home    E-mail:info@meuzelaar.com

235 results
Results per page
Display available items (235)
Display sold items (735)

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

NIEUW: Catalogus op auteurs
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
DeLevens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters. van het begin der vijftiende tot op de helft der negentiende eeuw Met een aantal portretten naar de beste tegenaars. Benevens een aanhangsel waarin de voornaamste Mnogrammen. Door J. Immerzeel Jr. Amsterdam Gebroeders Diderich 1855

€ 50.00

J. Immerzeel Jr,

1855
Order / information

See all items in Art

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Bloemhof van zinryke en zielroerende Overdenkingen op het Lyden en Sterven van onze Heere en Zaligmaker Jesus Christus in het Latyn befchreeven door den Eerw. Vader Gulielm. Stanihurstius nu eerft in het Neerduits vertaalt. met een Rigifter der Hoofdstukken. Te Leiden voor Frans Does Bboekverkoper 1724

€ 125.00

Gulielm Stanihurstius,

1724
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Geestelyke Aenspraken om de zieken. te onderwyzen, te troosten en op te wekken in de verscheyde staeten van hunne ziektens. Getrokken uyt de Schiftuer ende de HH. Vaders Eerste deel 't Antwerpen by Joannes Franciscus van Soest 1738

€ 95.00

M.J.Bontas,

1738
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
Het Lyden van onsen saligmaker Jesus-Christus, Beschreven in 't Portugies door den verlichten Pater Thomas van Jesus van 't Order der Eremyten van den H. Augustinus. Over-geset in 't Fransch door den Eerw. Pater Alleaume van de societeyt van Jesus En nu vertaelt in 'tVlaemsch door den eerw. P. Servatius van den H. Petrus. .........

€ 95.00

Thomas van Jesus,

1727
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Nouveau Dictionnaire francois allemand et allemand francois, contenant, tous les mots usites Des deux langues, Francois Roux 1796

€ 125.00

Francois Roux,

1796
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het leven van de Heylige Theresia Door haer Felven Befchreven. Nieuwe overfettinge. Antwerpen By Joannes Franciscus de Roveroy

€ 50.00

haer Felven Befchreven,

1712
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Godvrugtige Ziels-Betragting Voor, onder en Na het houden van het H. Nachtmaal des Heeren uit den XXIIIften Psalm. Door Johannes D'Outrein Bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam. te Dordrecht. Gedrukt by Joannes van Braam, Boekverkoper 1721

€ 140.00

Johannes D'Outrein,

1721
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Ximenes Alba Orsini. Drie Novellen uit Spanje Door A.L.G. Toussaint. Eerste Deel. Amsterdam P.N.vaan Kampen 1844

€ 30.00

A.L.G. Toussaint,

1844
Order / information

See all items in Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijn vrienden Uitgegeven door Vlerk met platen Te Amsterdam bij Hendrik Frijlink 1841

€ 65.00

Joachim Polsbroekerwoud,

1841
Order / information

See all items in Travel

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
Lodewijk, De Jonge Kluizenaar een verhaal voor de jeugd. Door C.Schmid Schrijver van de Kerstavond. Vijfde Druk Met platen te Amsterdam bij Ten Brink & de Vries

€ 30.00

C. Schmid,

1882
Order / information

See all items in

more information

previous - next
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Search on Text

  

Price

From to

Year of print

From to

On Sale

Only products with discounts (4)
All Stock (235)

Type

Display books only (218)
Display maps only (8)
Display prints only (4)

Language

German (5)
English (28)
French (31)
Dutch (112)
Latin (27)

Complete works

Only complete works (230)
Only incomplete works (5)

Illustrated

Illustrated (98)
Not illustrated (137)