ANTIQUARIAAT MEUZELAAR

Language      

Tel: +31(0)416-661950    Web: Home    E-mail:info@meuzelaar.com

230 results
Results per page
Display available items (230)
Display sold items (735)

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

NIEUW: Catalogus op auteurs
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Godvrugtige Ziels-Betragting Voor, onder en Na het houden van het H. Nachtmaal des Heeren uit den XXIIIften Psalm. Door Johannes D'Outrein Bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam. te Dordrecht. Gedrukt by Joannes van Braam, Boekverkoper 1721

€ 140.00

Johannes D'Outrein,

1721
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Ximenes Alba Orsini. Drie Novellen uit Spanje Door A.L.G. Toussaint. Eerste Deel. Amsterdam P.N.vaan Kampen 1844

€ 30.00

A.L.G. Toussaint,

1844
Order / information

See all items in Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijn vrienden Uitgegeven door Vlerk met platen Te Amsterdam bij Hendrik Frijlink 1841

€ 65.00

Joachim Polsbroekerwoud,

1841
Order / information

See all items in Travel

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
Lodewijk, De Jonge Kluizenaar een verhaal voor de jeugd. Door C.Schmid Schrijver van de Kerstavond. Vijfde Druk Met platen te Amsterdam bij Ten Brink & de Vries

€ 30.00

C. Schmid,

1882
Order / information

See all items in

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Uit mijn Zolde Poezij van S.J. van den Bergh. Schiedam, H.A.M. Roelants 1868

€ 20.00

S.J. van den Bergh,

1868
Order / information

See all items in

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Conanchet, het opperhoofd der Indianen. Een verhaal voor de jeugd. Naar het Engelsch van J.F.Cooper Bewerkt door F Hoffmann. Met 6 gekleurde Platen. Leiden D.Noothoven van Goor

€ 20.00

J.F. Cooper,


Order / information

See all items in Children books

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Gedichten van Jan Fredrik Helmers Eerste deel 1 derde druk. te Rotterdam bij J. Immerzeel. junior1822

€ 10.00

Jan Fredrik Helmers,

1822
Order / information

See all items in Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Christelyk onder-wys Diende voor de Deught-Minnende Jongheydt om eenen Salighen Steat te verkiesen, met schoone leerlinghen hoe Ghehouwde, Weduwen, Gheestelycke,

€ 95.00

P.F.Matthias Croonenborch,

1673
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Vaderlandsche Oranjezucht door Mr.Wm.Bilderdijk. Leipzig 1805

€ 60.00

Mr. Wm. Bilderdijk,

1805
Order / information

See all items in Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Beschryvinge der stadt Heusden, Waar in het Begin, Aanwasch, en Tegenwoordige Staat dier Stadt verhaalt worden:Als mede Veelderhande Gedenkwaardige Gefchiedeniffen, Oorlogen, Watervloeden, Wyze van Regeeringe, Hantveften, &c.Weleer ontworpen door JACOBUS van OUDENHOVEN, Dog nu door verfcheide Liefhebbers der Oudheit merkelyk vermeerdert, En met konftige Figuren verciert. T' Amsteldam, By JAN HARTIG. 1743.

€ 995.00

Jacob van Oudenhoven,

1743
Order / information

See all items in Religion

more information

previous - next
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Search on Text

  

Price

From to

Year of print

From to

On Sale

Only products with discounts (5)
All Stock (230)

Type

Display books only (213)
Display maps only (8)
Display prints only (4)

Language

German (4)
English (28)
French (29)
Dutch (110)
Latin (27)

Complete works

Only complete works (225)
Only incomplete works (5)

Illustrated

Illustrated (95)
Not illustrated (135)