name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

570results
resultsperpage
showunsold (570)
showsold (855)

pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Curieuse aenmerckingen der bysonderste Oost- en West-Indische verwonderens-waerdige dingen; nevens die van China, Africa, en andere gewesten des werelds. Bevattende 't Voornaemste van alles, wat oyt Nauwkeurighs en seldsaems van deese Landen, ten opsight van der selver gelegenheyd; gestalte der Aerde, Berghwercken, Gewassen, Zeeën, Rivieren; Seeden en Godsdiensten der Menschen, en c. Is ondervonden en opgeteeckend van een seer groote meenighte der geloofwaerdighste Ooghgetuygen onder meest al de Natien in Europa. En uyt deselve in een bequaeme Orde gebraght; oock soo met ondersoeckende als vergelijckende Redenvoeringen verhandeldt, Door S. de Vries, in IV. Deelen. Eerste-Vierde Stuck. 't Utrecht, by Johannes Ribbius, Boeckverkooper in de korte Jansstraet, M.DC.LXXXII.

€ 295.00

Simon de Vries,

1682
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Institutiones Imperiales. een gherechtich oorspronck der keyserlijcke rechten. van den hoogh-gheleerden Heere Thomas Murner, doctor in der godtheydt, ende in beyde rechten, licentiaett, in duytsche tale overgheset, ende inde hooge schole ende universiteyt te basele, in sijn gheordineerde lecture openbaerlijcken metten latijn gheleken Justinianus Magnus in 's-graven-haghe by de weduwe, ende erfghenamen van wwijlen Hillebrant jacobsz van Wouw, Anno 1624

€ 595.00

Justinianus,

1624
moreinfo

seeall Law

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Histoire generale des Voïages, ou Nouvelle collection de toutes les relations de voïages par Mer et par Terre, Qui ont été publiées jusqu'à présent dans les dissérentes Langues de toutes les Nations connues: contenant. Cequ'ily a de plus remarquable, de plus utile et de mieux auere dans les païs ou les voïageurs ont penetre: Avec les Moeurs des habitans, La Religion, les Usages, Arts, Sciences, Commerce, Manufactures, &c. Pour Former un systéme complet & Histoire & de Géographie moderne, qui représente l'état actuel de toutes les Nations: Enrichi, de cartes Géographiques et de figures. Tome cinquante-troisieme. A Paris, Che didot, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d'or. M. DCC. LVIII. Avec approbation et privilege du roi.

€ 185.00

Mer,

1758
moreinfo

seeall History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Reflexions sur les Defauts d'Autrui a Paris chez Claude Barbin au Palais, sur le second Perron de la Sainte Chapelle MDCLXXXXI avec Privilége du Roi

€ 200.00

Pierre de Villiers,

1691
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
Het SLOT te HEUSDEN

€ 59.50

Smids, L.,

1750
moreinfo

seeall Heusden Prints

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Bloemhof van zinryke en zielroerende Overdenkingen op het Lyden en Sterven van onze Heere en Zaligmaker Jesus Christus in het Latyn befchreeven door den Eerw. Vader Gulielm. Stanihurstius nu eerft in het Neerduits vertaalt. met een Rigifter der Hoofdstukken. Te Leiden voor Frans Does Bboekverkoper 1724

€ 125.00

Gulielm Stanihurstius,

1724
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het Duyfken in de Steen-Rotse. Dat is, eene mede-lydende ziele op de bittere passie Jesu Christi mediterende. Gemaekt door eenen Priester der Societeyt Te su. Den VIII. Druck, Rycker van Stoffe, van Beelden, en van Poësie. t' Antwerpen, By Alexander Everaerts, op de Minderbroeders ruye in Sinte Ignatius. Met approbatie, ende permissie der Oversten.

€ 243.00


1753
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Kluchtighe Calliope, uytbeldende, Den Aert, Eyghenschappen, ende manieren der Arme Bedelaeren, bestaende in verscheyde manieren van eyschen. Niet min schriftelijck / als vermakelijck om lesen. Men vindtse te loop / 't Hantwerpen by Jacob van Ghelen op d' marckt inden Voghel-Meyn.

€ 295.00


1651
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
La Gazette De Cythère, Ou Avantures Galantes Et Recentes, Arrivées dans les principales Villes de l'Europe Traduite De L'Anglais, `a la fin de laquelle on a joint le Précis historique de la Vie de Mad. la Comtesse Du Barry, avec son Portrait. Aeneadum genitrix, bominum, divúmque voluptas, Alma Venus &c. &c. &c. Lucrece. Londres, MDCCLXXIV.

€ 385.00

Jeanne Be?cu Du Barry,

1774
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Schat-boeck Der Verklaringen over den Nederlandtschen Catechismus, Uyt de Latijnsche Lessen van Dr. Zacharias Ursinus, Opgemaeckt van Dr. David Pareus, Vertaelt, ende met Tafelen. Verlicht door Dr. Festus Hommius. Johannes Spiljardus, Dienaer des N. Woordts tot Gorinchem. Het eerste deel. t' Amstelredam, By Johannes van Ravesteyn, Boeckverkooper en ordinaris Drucker deser stede \ op 't water \ in 't Schrijf-boeck, Anno 1664. Met privilegie.

€ 145.00

Zacharias Ursinus,

1664
moreinfo

seeall Religion

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (2)
withandwithoutaction (570)

Type

showbooks (60)
showmaps (10)
showprints (4)
showantiques (2)
showpostcards (0)

language

DEU (16)
ENU (68)
FRA (142)
NLD (185)
LAT (88)

completeworks

justcomplete (552)
justincomplete (18)

illustrated

justillustrated (240)
justnotillustrated (330)