name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

718results
resultsperpage
showunsold (718)
showsold (887)

pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Sermoonen van den Seer eerw: heer Rumoldus Backx, Licentiaet in de H. Godtheydt, canonick en Plebaen van de Cathedrale Kerck tot Antwerpen. Op de vervolghende Sondaeghen van het gheheele Jaer. Waer in de Waerheden van het Evangelie kort, klaer en bondigh worden voor-gloestelt: seer dienstigh en profytigh voor alle gheloovighe van wat Staet, Ampt oft condititie die zyn. Tweede deel. t'Antwerpen, by Petrus Jouret Stadtsdrucker ende Boeck-verkooper op de MelckMerckt, in de Gulde Tralie. 1712. Met Gratie en Privilegie

€ 25.00

Rumoldus Backx,

1712
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Abrégé de L'Histoire Générale des Voyages, contenant Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile & de mieux avéré dans les Pays où les Voyageurs ont pénétré: les moeurs des Habitans, la Religion, les Usages, Arts & Sciences, Commerce, Manufactures: enrichie de Cartes géographiques & de figures. Par M. de la Harpe, de l'Académie Francsaise. Tome Neuvième. A Paris, hotel de Thou, rue des poitevins. M. DCC. LXXX. Avec Approbation, & Privilége du Roi.

€ 175.00

M. de la Harpe,

1780
moreinfo

seeall Travel

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Letters from a Persian in England to his friend Ispahan. The fifth edition. Altered by the author. London. Printed fro J. Millan, near Whitehall. 1747.

€ 195.00

Sir George Lyttelton,

1747
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand par l'Auteur de l'Histoire de Charles XII MDCCLXV

€ 275.00

Voltaire,

1765
moreinfo

seeall Local History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de vereenigde provincien, de generaliteits landen, en de Volkplantingen van den staat. Achtiende deel. MDCCLXXIII. Te Leiden, By P. van der Eyk en D. Vygh. Te Amsteldam, By J. van der Burgh en Zoon.

€ 30.00


1783
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Gerard Keller Zwitserland. Naar schetsen van Woldemar Kaden. Leiden A.W. Sijthoff.

€ 50.00

Gerard Keller,


moreinfo

seeall Geography

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Hedendaagsche Historie, of tegenwoordige Staat van Alle Volkeren. Eerst in het Engelsch beschreven door Th. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch, M.D. V. Deel. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van het Turksche Ryk in Asie en Afrika. Met naukeurige Landkaarten en Fraaije Printverbeeldingen versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, Boekverkoper op den Nieuwendyk, by den Dam, in Hugo Grotius, 1733. Met Privilegie.

€ 40.00

Thomas Salmon,

1733
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren: V. Deels, eerste stukje: Behelzende de Beschryvinge van het Turksche Ryk. Door TH. Salmon. En M. van Goch, M.D. Met Fraaije Printverbeeldingen versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, Boekverkoper op de Voorburgwal, over de Nieuwe Kerk, in Hugo Grotius, 1732. Met privilegie.

€ 35.00

Thomas Salmon,

1732
moreinfo

seeall Geography

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Plays written by r. John Gay, viz. The Captives, a Tragedy. The Beggar's Opera. Polly, or, the Second Part of the Beggar's Opera. A Chilles an Opera. The Distress'd Wife, a comedy. The Rehearsal at Goatham, a Farce. To which is added, An Account of tthe Life and Writings of the Author. London: Printed for J. and R. Tonson, in the Strand. MDCCLX.

€ 195.00

John Gay,

1761
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Etat et Delices de La Suisse, ou description helvetique et geographique des XIII. Cantons suisses et de leurs alliés. Nouvelle edition, Corrigée & considérablement augmentée. Par plusieurs Auteurs célèbres, & enrichie de Figures en Taille-douce & de Cartes Géographiques, en IV. Volumes. A. Basle, Chez Emanuel Tourneisen, M. DCC. LXXVI. Avec Approbation & Privilège des Supèrieurs.

€ 1750.00


1776
moreinfo

seeall Geography

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (2)
withandwithoutaction (718)

Type

showbooks (644)
showmaps (49)
showprints (21)
showantiques (3)
showpostcards (1)

language

DEU (20)
ENU (80)
FRA (172)
NLD (264)
LAT (108)

completeworks

justcomplete (697)
justincomplete (21)

illustrated

justillustrated (307)
justnotillustrated (411)