name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

416results
resultsperpage
showunsold (416)
showsold (824)

pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum

€ 275.00moreinfo

seeall Manuscripts

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Marmion; a tale of flodden field by Walter Scott, Esq. Alas! that Scottish Maid should sing The combat where her lover fell! That Scottish Bard should wake the string, The triumph og our foes to tell! Leyden. Edinburg printed by J.Ballantyne and co. For archibald constable and company, Edinburgh and William Miller and John Murry Lomdon 1808

€ 150.00

Walter Scott,

1808
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
15 century Manuscript leaf on vellum from book of hours.

€ 195.00


1470
moreinfo

seeall Manuscripts

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Il Petrarca con l'espositione dim. Allessandro velutello di nuovo ristampato con le figure a i trionfi, con le apostille, e con piu cose utili aggiunte. in Venetia MDLXXIX

€ 795.00


1579
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het Boecxken Der Broederscap, Dat is: Vijf Boecken der Christelijcker leeringhen. Voor de Broederschap der H. Maghet Maria: Eerst int Latijn gheschreven door den Der. Heere Franciscus Costerus, Doctoor inder Godtheyt/ Priester der Societeyt: ende nu duergheset in onse Neder-duitsche taele/ door JD. Bodeuaert vanden Berge/ B. inder Godtheyt. T' Antwerpen, Inde Plantijnsche Druckerije/ Op de Weduwe/ ende Jan Mourentost. M. D. XCVI. Met Gratie ende Privilegie.

€ 695.00

Florentius Costerus,


moreinfo

seeall Other

more information
[No image]
Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren in opzigte hunner landsgelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de natuurlyke Historie behorende. II. deel Behelzende de tegenwoordige staet der Sundasche Eilanden, en wel inzonderheid BORNEO, JAVA, SUMATRA en der Koninkryken SIAM, KOCHIN-CHINA en TONKIN. Eerst in 't Engelsch beschreven door TH Salmon Nu vertaalt en merkelyk vermeerdert door M. van Goch, M.D. Met nieuwe Landkaerten en Printverbeeldingen versiert. Te Amsterdam, By ISAAK TIRION, Boekverkoper op de Voorburgwal, over de Nieuwe Kerk, in Hugo Grotius, 1730 Met Privilegie.

€ 425.00

Thomas Salmon,

1730
moreinfo

seeall Geographie

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
M. Actii Plauti Comoediae Viginti. Cum Indice rerum ac vocum, proverbiorium, formulisq, loquendi, atq, Graecarum, & quarundam Latinarum dictionum interpretatione. Lugduni Apud seb. Gryphium, 1540.

€ 695.00

Titus Maccius Plautus,

1540
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Dienstich ende Ghenuchelijck tyt-verdryf voor siecken, Om ghefont te worden, en voor ghefonde om niet fieck te zijn; Handelende Van alle die Menschen de welcke in een fieck-huys van noode fijn, namentlijcke de fieck-maerten, ofte die hun dienen en byftaen. Door M.B.Medic. Antuerp.

€ 450.00

M.B.Medic. Antuerp,

1654
moreinfo

seeall Medical

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Marcus Tullius Orationum volumen secundum collatis libris manuscriptis, et adhibito iudicio diligenter emendatum Parisiis ex officina roberti stephani typographi regij MDXLIII

€ 695.00

Marcus Tullius Cicero,

1543
moreinfo

seeall Literature

more information
[No image]
Itinerarium sacrae scripturae das ist ein Reisebuch oder die gantze heilige Schrift.

€ 50.00

Heinrich Büntig,

1754
moreinfo

seeall Religion

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (4)
withandwithoutaction (416)

Type

showbooks (388)
showmaps (7)
showprints (4)
showantiques (3)
showpostcards (2)

language

DEU (8)
ENU (46)
FRA (83)
NLD (153)
LAT (64)

completeworks

justcomplete (402)
justincomplete (14)

illustrated

justillustrated (162)
justnotillustrated (254)