ANTIQUARIAAT MEUZELAAR

Language      

Tel: +31(0)416-661950    Web: Home    E-mail:info@meuzelaar.com

252 results
Results per page
Display available items (252)
Display sold items (773)

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

NIEUW: Catalogus op auteurs
 • x
 • x
 • x
 • x
Het Lyden van onsen saligmaker Jesus-Christus, Beschreven in 't Portugies door den verlichten Pater Thomas van Jesus van 't Order der Eremyten van den H. Augustinus. Over-geset in 't Fransch door den Eerw. Pater Alleaume van de societeyt van Jesus En nu vertaelt in 'tVlaemsch door den eerw. P. Servatius van den H. Petrus. .........

€ 95.00

Thomas van Jesus,

1727
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Nouveau Dictionnaire francois allemand et allemand francois, contenant, tous les mots usites Des deux langues, Francois Roux 1796

€ 125.00

Francois Roux,

1796
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het leven van de Heylige Theresia Door haer Felven Befchreven. Nieuwe overfettinge. Antwerpen By Joannes Franciscus de Roveroy

€ 50.00

haer Felven Befchreven,

1712
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Godvrugtige Ziels-Betragting Voor, onder en Na het houden van het H. Nachtmaal des Heeren uit den XXIIIften Psalm. Door Johannes D'Outrein Bedienaar des Heiligen Euangeliums te Amsterdam. te Dordrecht. Gedrukt by Joannes van Braam, Boekverkoper 1721

€ 140.00

Johannes D'Outrein,

1721
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Ximenes Alba Orsini. Drie Novellen uit Spanje Door A.L.G. Toussaint. Eerste Deel. Amsterdam P.N.vaan Kampen 1844

€ 30.00

A.L.G. Toussaint,

1844
Order / information

See all items in Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Uit mijn Zomer Poezij van S.J. van den Bergh. Schiedam, H.A.M. Roelants 1868

€ 20.00

S.J. van den Bergh,

1868
Order / information

See all items in

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Conanchet, het opperhoofd der Indianen. Een verhaal voor de jeugd. Naar het Engelsch van J.F.Cooper Bewerkt door F Hoffmann. Met 6 gekleurde Platen. Leiden D.Noothoven van Goor

€ 20.00

J.F. Cooper,


Order / information

See all items in Children books

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Gedichten van Jan Fredrik Helmers Eerste deel 1 derde druk. te Rotterdam bij J. Immerzeel. junior1822

€ 10.00

Jan Fredrik Helmers,

1822
Order / information

See all items in Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Christelyk onder-wys Diende voor de Deught-Minnende Jongheydt om eenen Salighen Steat te verkiesen, met schoone leerlinghen hoe Ghehouwde, Weduwen, Gheestelycke,

€ 95.00

P.F.Matthias Croonenborch,

1673
Order / information

See all items in Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Vaderlandsche Oranjezucht door Mr.Wm.Bilderdijk. Leipzig 1805

€ 60.00

Mr. Wm. Bilderdijk,

1805
Order / information

See all items in Literature

more information

previous - next
Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Search on Text

  

Price

From to

Year of print

From to

On Sale

Only products with discounts (3)
All Stock (252)

Type

Display books only (232)
Display maps only (8)
Display prints only (5)
Display Antiques only (2)

Language

German (3)
English (37)
French (38)
Dutch (117)
Latin (26)

Complete works

Only complete works (247)
Only incomplete works (5)

Illustrated

Illustrated (97)
Not illustrated (155)