name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

594results
resultsperpage
showunsold (594)
showsold (857)

pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Vieringhe Meditatien oft aendachten.

€ 1450.00

Aurelius Augustinus,

1551
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Hedendaagsche Penningkunde, Zynde eene Verhandeling van den oorsprong van 't geld, de opkomst en 't onderscheyd der Gedenkpenningen; den aardt en de rekenwyze der legpenningen; de wyze van 't syfferen der Ouden, den oorspronk der SYFFERLETTEREN, TOVERPENNINGEN en NOODMUNTEN. midsgaders van de vaste Grondregeen, die in 't ontwerpen, vergaderen, schikken en behandelen der Penningen moeten worden inachtgenomen. door Mr. Gerard van Loon in 's-Gravenhage, by Pieter van Thol, Boekverkooper MDCCXXXIV

€ 245.00


1734
moreinfo

seeall Numismatics

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Natuurlyke Historie voor Kinderen, Gedeelteyk ingericht naar de hoogduitsche uitgave van den hooggeleerden heere M. georg Christian Raff, hoogleeraar in de historie en geographie, te Göttingen. Aanmerklyk verbeterd, vermeerderd en genoegsaam geheel veranderd en overgebragt tot eene vatbaare rangschikking, voorgesteld in Kindervervrolykende Samenspraaken, doorvlochten met toepasselyke Zede- en andere Gedichtjes, en eindelyk voor de Nederlandsche Kinderen overgebragt, tot de voornaamste onderwerpen der Natuurlyke Historie van Holland. Door J. le Francq van Berkhey, M. D. Hist. nat. Lector of 's lands universiteit te Leyden, lid van de keizerlyke natuur-, en verscheiden vaderlandsche natuur-, en dichtlievende genootschappen. Te leyden. By Frans de Does, P. Z. M DCC LXXXI.

€ 625.00

J. le Francq van Berkhey,

1786
moreinfo

seeall Science

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Sermoonen van den Seer eerw: heer Rumoldus Backx, Licentiaet in de H. Godtheydt, canonick en Plebaen van de Cathedrale Kerck tot Antwerpen. Op de vervolghende Sondaeghen van het gheheele Jaer. Waer in de Waerheden van het Evangelie kort, klaer en bondigh worden voor-gloestelt: seer dienstigh en profytigh voor alle gheloovighe van wat Staet, Ampt oft condititie die zyn. Tweede deel. t'Antwerpen, by Petrus Jouret Stadtsdrucker ende Boeck-verkooper op de MelckMerckt, in de Gulde Tralie. 1712. Met Gratie en Privilegie

€ 25.00

Rumoldus Backx,

1712
moreinfo

seeall Other

more information
[No image]
The Life and Opinions of Tristram Shandy Gentleman in Three Volumes London Printed for T.Vadell, Bookseller in the Strand MDCCXCIV

€ 395.00

Laurence Sterne,

1794
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Letters from a Persian in England to his friend Ispahan. The fifth edition. Altered by the author. London. Printed fro J. Millan, near Whitehall. 1747.

€ 195.00

Sir George Lyttelton,

1747
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand par l'Auteur de l'Histoire de Charles XII MDCCLXV

€ 275.00

Voltaire,

1765
moreinfo

seeall Local History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
La Pucelle D'orléans. Poëme, divisé en vingt chants. Nouvelle edition, augmentée de cinq chants nouveaux, et de notes: collationnée sur le manuscript de l'auteur. Enrichie de variantes, de belles figures et de jolies vignettes. A Londres, aux depens de La compagnie. M DCC LXIV.

€ 240.00

Voltaire,

1764
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de vereenigde provincien, de generaliteits landen, en de Volkplantingen van den staat. Achtiende deel. MDCCLXXIII. Te Leiden, By P. van der Eyk en D. Vygh. Te Amsteldam, By J. van der Burgh en Zoon.

€ 30.00


1783
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Gerard Keller Zwitserland. Naar schetsen van Woldemar Kaden. Leiden A.W. Sijthoff.

€ 50.00

Gerard Keller,


moreinfo

seeall Geography

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (2)
withandwithoutaction (594)

Type

showbooks (22)
showmaps (5)
showprints (1)
showantiques (0)
showpostcards (0)

language

DEU (18)
ENU (73)
FRA (147)
NLD (197)
LAT (88)

completeworks

justcomplete (576)
justincomplete (18)

illustrated

justillustrated (244)
justnotillustrated (350)