name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

426results
resultsperpage
showunsold (426)
showsold (826)

pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren in opzigte hunner landsgelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de natuurlyke Historie dienende. eerst in 't Engelschbeschreven door Th. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch, M.D. 1. Deel Behelzende de Tegenwoordige Staat der Keizerryken China en Japan, als mede van de Ladrones, Filippynsche en Molukkische Eilanden, en van Makassar. Met naaukeurige Landkaarten en Platen versiert.

€ 450.00

Thomas Salmon,

1736
moreinfo

seeall Geographie

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Recveil de maximes veritables et importantes povr l'institvtion dv roy. Contre la fausse & pernicieuse politique du cardinal Mazarin, pretendu sur-intendant de l'education de Sa Majesté. A Paris, M. DC. LIII.

€ 200.00

Claude Joly,

1653
moreinfo

seeall

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Bishop Burnet's History of His Own Time. Vol. I & II. From the Restoration of King Charles II. To the Settlement of King William and Queen Mary at the Revolution. To which is prefix'd. A Summary Recapitulation of Affairs in Church and State from King James I. to the Restoration in the Year 1660. London: Printed for Thomas Ward in the Inner-Temple Lane. 1724.

€ 245.00

Gilbert Burnet,

1724
moreinfo

seeall History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Concionum R. di Domini Alexandri Calamato Pars Altera Continens Sermones Quadragesimales & encomia Virginis Deiparae pro diebus Sabbathinis.

€ 195.00

Alexander Calamato,

1656
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Christelyk onder-wys Diende voor de Deught-Minnende Jongheydt om eenen Salighen Steat te verkiesen, met schoone leerlinghen hoe Ghehouwde, Weduwen, Gheestelycke,

€ 95.00

P.F.Matthias Croonenborch,

1673
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Den Kristeleken Vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte uytleggingen van alle de epistelen die door het geheel jaer in de kerke aen de geloovige voorgelezen worden. ......... 1. Deel .....t'Antwerpen Franciscus van Soest 1728

€ 30.00

B.D.L. Priester,

1728
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
Printed leaf on vellum book of Hours from the beginning of the 16th century

€ 145.00


1514
moreinfo

seeall Manuscripts

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
J. de Deckers Rym-oeffeningen verdeelt in dry Boecken vervattende gedichten van verscheyden stijl en stoffe 't Amsterdam uyt den boeck-winckel van Abraham van Blancken in de molsteegh, in 't Huys-boeck anno 1659

€ 275.00

J. de Deckers,

1659
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Waare oeffening der Planten, waar in De rechte Aart, Natuire, en verborgene eigenschappen der boomen, heesteren, kruiden, ende Bloemen, Door veeljaarige onderzoekinge, zelfs gevonden: Als meede op wat maniere zy, in onze Neder-en Hoog-duitsche Landen, gezaait, geplant, bewaart, ende, door het geheele Jaar, geregeert moeten zijn, kenbaar gemaakt worden. Beschreeven door Abrahamus Munting, der Med: Doctor, ende Professor Botanices in d' Academie van Stad Groningen en Ommelanden. Met 40. Kopere Plaaten van de Raarste Planten verciert. Gedrukt te Leeuwarden, By Hendrik Rintjes, Drukker en Boekverkooper inde Peperstrtaat, in de Zaadzaaijer, CD DCLXXI.

€ 1250.00

Abrahamus Munting,

1671
moreinfo

seeall Natural History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Batavia illustrata ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godsdienst van oud batavien mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt, ten deele uyt W. van Gouthoven, en andere Schryvers, maar wel voornamentlijk uyt een menigte van oude schriften en Authentijque stukken en bewijsen, te samen gesteldt door de heer Simon van Leeuwen, in sijn leven substituyt griffier van den hogen rade van Hollandt, zeelandt, en westvrieslandt. in 's-Gravenhage, by Johan Veely, Johan Tongerloo, en Jasper Doll, boekverkoopers, Anno 1685. met Privilegie voor 15 jaren.

€ 285.00

S.V. van Leeuwen,

1685
moreinfo

seeall History

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (4)
withandwithoutaction (426)

Type

showbooks (398)
showmaps (7)
showprints (4)
showantiques (3)
showpostcards (2)

language

DEU (11)
ENU (46)
FRA (91)
NLD (153)
LAT (64)

completeworks

justcomplete (412)
justincomplete (14)

illustrated

justillustrated (164)
justnotillustrated (262)