name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

570results
resultsperpage
showunsold (570)
showsold (855)

pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren in opzigte hunner landsgelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de Natuurlyke Historie dienende. Eerst in 't Engelsch beschreven door TH Salmon Nu vertaalt en merkelyk vermeerdert door M. van Goch, M.D. III. deel Behelzende de tegenwoordige staat van de koninkryken PEGU, AVA, ARRAKAN, ACHAM. Als mede van het eigentlyke INDIA, of het Ryk van den groten MOGOL, en van MALABAR, KORMANDEL, en het eiland CEILON. Met naukeurige Landkaarten en fraaije Printverbeeldingen versierd. Te Amsterdam, By ISAAK TIRION, Boekverkoper op de Voorburgwal, over de Nieuwe Kerk, in Hugo Grotius, 1731 Met Privilegie.

€ 295.00

Thomas Salmon,

1731
moreinfo

seeall Geography

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Beautés de l'Histoire de la Hollande et des Pays-Bas ou époques historiques les plus mémorables de ce royauma, depuis les Romains jusqu'a ce jour; avec un aperçu des moeurs, caractère, usages, industrie, commerce de ses habitans; leur découvertes dans les sciences et les arts; anectdotes singulières de la vie des grandes hommes qu'il a produits; remarques sur ses curiosités et ses productions, etc. par Marchant-de-Beaumont. ouvrage a l'instruction de la Jeunesse orn'e de six belles Gravures. Paris a la librairie d'eduction d'alexis Eymery, rue Mazarine, no. 30. 1817

€ 95.00

Marchant de Beaumont,

1817
moreinfo

seeall Local History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
The Dream of Eugene Aram, the Murderer. By Thomas Hood, Esq. With designs by W. Harvey. Engraved on wood by Branston and Wright. London: Charles Tilt, 86, Fleet Street. 1831.

€ 85.00

Thomas Hood,

1831
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Roderick, the Last of the Goths. By Robert Southey, esq. Poet Laureate, and Member of the Royal Spanish Academy, of the royal Spanish Academy of history, and of the Royal Institute of the Netherlands. In Two Volumes. Vol I / II. Fifth edition. London: Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, Paternoster-row. 1818.

€ 85.00

Robert Southey,

1819
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Korte Geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde; ten dienste der lagere scholen door P.J. Prinsen directeur en onderwijzer van 's Rijks Kweekschool, voor schoolonderwijzers te Haarlem Vijfde druk te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en Zoon 1827

€ 95.00
onsale € 50

P.J. Prinsen,

1827
moreinfo

seeall Geography

more information
 • x
 • x
Printed leaf on vellum book of Hours from the beginning of the 16th century

€ 200.00


1514
moreinfo

seeall Manuscripts

more information
 • x
 • x
 • x
Los IV Libros de la imitacion de Christo, y menosprecio del mundo Compuestos en Latin por el venerable Tomas a Kempis Canonigo reglar de san Agustin y traduaidos nuevamente en Espanol por el P. Ivam Eusebio Nieremberg, de la Compagnia de Iesus. Van abasidos los Dictamenes de espiritu y perfeccion, sacados de las Obras del mismo P. Iuan Eusebio. Nueva impression con lindas figuras. EN AMBERES por geronymo Verdussen 1683

€ 395.00

,

1683
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
The Free-Hpolder or Political Essays by the Right Honourable Joseph Addison, Efq London Printed for J. anf R. Tonson in the Strand MDCCXLIV

€ 50.00

Joseph Addison,

1744
moreinfo

seeall Other

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
D'oude Chronijcke ende Historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenighe Gheslacht-registeren ende Genealogyen der voornaemster Edelen, midtsgaders Steden, Doorpen, Heeren-Huysen, ende andere beschrijvinghen van Hollandt: Door desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. Door W. van Gouthoeven. Beginnende vanden ware onses Heeren 449. Tot dit teghenwoordigh Jaer 1620. Tot Dordrecht. Ghedruckt by Peeter Verhaghen. 1620.

€ 475.00

W. van Gouthoven,

1620
moreinfo

seeall History

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Zang-oefeningen voor de Lagere Scholen, in overeenstemming met des schrijvers aanvankelijk onderwijs in de muzijk en het zingen. Door D. van Dapperen, ondewijzer in de zangkunde aan de kweekschool, voor school-onderwijzers. Te Haarlem. Eerste twaalftal. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey. 1818.

€ 50.00

D. van Dapperen,

1818
moreinfo

seeall Music

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (2)
withandwithoutaction (570)

Type

showbooks (60)
showmaps (10)
showprints (4)
showantiques (2)
showpostcards (0)

language

DEU (16)
ENU (68)
FRA (142)
NLD (185)
LAT (88)

completeworks

justcomplete (552)
justincomplete (18)

illustrated

justillustrated (240)
justnotillustrated (330)