name

languages      

telefoon: +31(0)416-661950    Web: home    email:info@meuzelaar.com

NIEUW: Catalogus op auteurs
 • x
 • x
Pair English Brass Candle Holders 19th Century

€ 85.00moreinfo

seeall Kandelaren

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Regvlarum ex universo pontificio iure Excerptarum, Libri tres, tam ad sacrae Theologiae, lurisq; Canonici, quam ad bene, beateq; viuendi fcientiam comparandam valde accommodati. Autore Io. Pavlo Lancelotto I.C.Perufino. Quibus ad ipfius Autoris notulas acceserunt R.P.F.Pauli Siguorelli Cortonienfis Dominicani Theologi additiones.Perusiae Cum lincentia Superiorum & Cum Priuilegio vtatergo 1587

€ 475.00

Paolo Lancelotto,

1587
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
 • x
 • x
Latin 15th century manuscript leaf on vellum

€ 185.00moreinfo

seeall Manuscripts

more information
 • x
 • x
15th century Latin Manuscript leaf on vellum

€ 50.00moreinfo

seeall Manuscripts

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
The springtide of live Poems of Childhood by Algeron Charles Swinburne with a preface by Edmund Cosse Illustrated by Arthur Rackham London William Heinemann

€ 50.00

Arthur Swinburne,

1918
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
Historisch verhaal van de nooit gehoorde gruweldaad gepleegd te Zurich in Zwitserland, door het vergiftigen van den wyn des Heiligen Avondmaals, in den nacht voor den algemeenen dank- vast- en bededag. Benevens twee redevoeringen daarover gehouden door Johan Caspar Lavater bedienaar des goddelyken woords te Zurich. Naar de enige echte Leipziger uitgave uit het Hoogduitsch overgezet, door G. M. Nebe. Te amsteldam By de weduwe P.J. Entrop, boekverkoopster op het koningsplein 1777

€ 145.00

Johan Caspar Lavater,

1777
moreinfo

seeall Religion

more information
 • x
De armbanden door ernestine van Beijeren met eene titelplaat te Amsterdam bij G.J.A. Beijerinck 1843

€ 75.00

Ernestine van Beijeren,

1843
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
Manuel du Voyageur or the traveller's pocket companion consisting of familiar conversations, in english, french, and italian with models of letters, notes & c. also a table of french and italian coins; and various terms used in Music by Madame de Genlis. twentieth edition, enlarged and greatly improved by P. A. Cignani

€ 35.00

de Genlis.,

1839
moreinfo

seeall

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
Poesie di Giuseppe Parini Firenze G. Barbera, Editore 1881

€ 30.00

Giuseppe Parini,

1881
moreinfo

seeall Literature

more information
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Almanach der Musen en Gratiën aan vriendschap, liefde en kunst gewijd 1814 Amsterdam by E. Maaskamp, Kunst Kaart enBoekhandelaar Place Napoleon

€ 40.00


1814
moreinfo

seeall Other

more information

prev - next
pages 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

searchtext

  

price

From to

yearofprint

From to

actionprice

justactionprice (4)
withandwithoutaction (323)

Type

showbooks (302)
showmaps (7)
showprints (4)
showantiques (3)
showpostcards (1)

language

DEU (5)
ENU (43)
FRA (60)
NLD (135)
LAT (35)

completeworks

justcomplete (314)
justincomplete (9)

illustrated

justillustrated (134)
justnotillustrated (189)