ANTIQUARIAAT MEUZELAAR

Язык      

Teл: +31(0)416-661950    Web: Главная    Ел. почта:info@meuzelaar.com

NIEUW: Catalogus op auteurs
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Heath's Book of Beauty. 1836. With Nineteen Beautifully finished engravings, from drawings by the First Artists. Edited by the Countess of Blessington. London: Longman, Rees, Orme, Brown, Green, and Longman. Paternoster Row: Rittner & Groupil, Paris,, and A. Asher, Berlin.

€ 50.00


1836
Order / information

See all items in Literature

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
The Black Arrow: A Tale of the Two Roses. By Robert Louis Stevenson, Author of ''Treasure Island,'' ''Kidnapped,'' &c. Cassel & Company, Limited: London, Paris, New York & Melbourne. 1888.

€ 120.00

Robert Louis Stevenson,

1888
Order / information

See all items in Literature

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Told After Supper. By Jerome K. Jerome. Author of 'The Idle Thoughts of an Idle Willow' 'On the Stage-and off,' Etc. Etc. Etc. With 96 or 97 Illustrations by Kenneth M. Skeaping. London the Leadenhall Press, E.C. Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent, & Co., Ltd. New York: Scribner & Welford, 743 and 745 Broadway. 1891.

€ 40.00

Jerome K. Jerome,

1891
Order / information

See all items in Literature

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Poems and Ballads. Algernon Charles. Swinburne. 1866. London: John Camden Hotten, Piccadilly. 1866.

€ 325.00

Arthur Swinburne,

1866
Order / information

See all items in Other

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
The Ebb-Tide. A Trio and Quartette. By Robert Louis Stevenson and Lloyd Osbourne. 'There is a tide in the affairs of men''. London William Heineman. MDCCXCIV

€ 180.00

Robert Louis Stevenson,

1894
Order / information

See all items in Other

Более информация
[No image]
De algemeene en byzondere Natuurlyke Historie, door Den Heer de Buffon. Te Amsterdam, By S. H. Schneider, M DC LXXIII. Met Privilegie van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland.

€ 1745.00

Georges-Louis Leclerc,

1773
Order / information

See all items in Natural History

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
D'oude Chronijcke ende diltozten van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenighe Gheslacht-registeren ende Genealogyen der voornaemster Edelen, midtsgaders Steden, Doorpen, Heeren-Huysen, ende andere beschrijvinghen van Hollandt: Door desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. Door W. van Gouthoeven. Beginnende vanden ware onses Heeren 449. Tot dit teghenwoordigh Jaer 1620. Tot Dordrecht. Ghedruckt by Peeter Verhaghen. 1620.

€ 645.00

W. van Gouthoven,

1620
Order / information

See all items in History

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Biblia Sacra, dat is, de H. Schriftuer van het oude, en het nieuwe testament, Naer de laetste Roomsche Keure der gemeine Latijnsche Overzettinge, in nederduitsch Vertaeld, met Korte Verklaringen op de duistere plaetzen. Alle Schriftuer van godt ingeggeeven, is nut en dienstig, om te leeren, om te wederleggen, om te bestraffen, en om te onderwyzen in de regtvaerdigheid: op dat de godtvrugtige mensch volmaekt zy, toegerust tot alle goede werken. II. Timoth. III. Hoofdst.V. 16. en 17. Te Utrecht, By Hermanus Besseling, Boekverkooper by de Beesembrug. M DCC XLIII.

€ 1250.00


1743
Order / information

See all items in Religion

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
t Leven en Bedryf der Prinsen van Oranje Wilhem de eerste. Maurits. Frederik Henrik. Wilhem de tweede. Wilhem de derde. Aengehecht met de daden der Naflouwche stam, van het jaar zeshonderd twee en tachentig tot defe tijd: Ver'vatende vorders een hogee begrijp der Nederland. Iche staat, oorlogen en voorvallen, zedere feftien honderd jaaren: Door Arnoldus Montanus, Bedienaer des Goddelijken woordstot Schoonhooven. 'Amsterdam, Arent van den Heuvre en Samuel Imerecht, Boeckverkoopers. 1664.

€ 475.00

Arnoldus,

1664
Order / information

See all items in Geographie

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Introduction à L'Histoire. Des principaux Etats, Tels qu'ils font aujourd'hui dans L'Europe. Premiere / Seconde Partie. Traduit de l'original Allemand de Samuel Pufendorf, par Claude Rouxel. à Utrecht, Chez Jean Ribbius, M. DC. LXXXV.

€ 495.00

Samuel Pufendorf,

1681
Order / information

See all items in History

Более информация

Предыдущая - Следующая
Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Поиск по тексту

  

Цена

От До

Year of print

От До

On Sale

Only products with discounts (4)
All Stock (323)

Type

Display books only (302)
Display maps only (7)
Display prints only (4)
Display Antiques only (3)
Display postcards only (1)

Язык

Неметский (5)
Английский (43)
Французкий (60)
Нидерландский (135)
Латыньский (35)

Complete works

Only complete works (314)
Only incomplete works (9)

Иллюстрированный

Иллюстрированный (134)
Нет иллюстрированный (189)