ANTIQUARIAAT MEUZELAAR

Язык      

Teл: +31(0)416-661950    Web: Главная    Ел. почта:info@meuzelaar.com

570 результатов
Results per page
Display available items (570)
Display sold items (855)

Предыдущая - Следующая
Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Roomsche Mogentheyt, Of Naeuwkeurige Beschryving, van de Macht en Heerschappy der Oude Roomsche Keyseren.... alles vertoont en aengewesen uyt de ude Roomsche Medalien verciert met hondert en twee-en twintigh koopere platen, waer in de afbeeldingh der Medalien en andere besonderheden. Gesneden door R.A. Persijn, A. Bloteling, H. Barry, en C. van Dalen t' Amsterdam, by Daniel Baccamunde voor Frank Kuyper, op de Nieuwe Braak, ten eynde de Brouerws-gracht, in de Drie-hoek-straat, daarze op de Baan-gracht uytkomt. 1669 mit Privilegie voor 15 jaren.

€ 295.00

Joachim Oudaan,

1664
Order / information

See all items in History

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Annus Apostolicus, Continens Conciones Praedicabiles Stilo Perspicuo Elaboratas, Claraque Methodo Concinnatas, Auctore R. P. Fr. Zacharia Laselve. Sacrae Theologiae Lectore, necnon Provinciae Recollectorum Sanctissimi Sacramenti, feu Tolofanae alumno. Tomus Primus & Secundus, Complectens conciones, I. pro Toto Adventu. II. pro Tempore Quadragesimae. III. pro Omnibus & singulis totius Anni Diebus Dominicis. Editio Novissima caeteris auctior, & emendatior. Bassani MDCCLXXVIII. Sed Prostant, Venetiis Apud Remondini. Superiorum Permissu

€ 150.00

Zacharia Laselve,

1778
Order / information

See all items in Religion

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het nut der tegenspoeden, brieven en andere gedichten.

€ 70.00

Lucretia Wilhelmina van Merken,

1768
Order / information

See all items in Other

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
J. van Lodensteyns Uytspanningen, Behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedichten verdeeld in vier deelen met een aanhangzel den vijftiende druk merkelijk verbeterd / en op een zoetvloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. als mede tot gemak der Zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde Liederen, op de Instrumente willen leeren Spelen. Te Amsterdam By Joannes Kannewet, Boekverkooper in de Nes in de gekroonde Jugte Bybel. 1769 met privilegie.

€ 100.00

J. van Lodenstein,

1769
Order / information

See all items in Religion

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Traité Sur Les Apparitions Des Esprits, Et Sur Les Vampires, Ou Les Revenans de Hongrie, de Moravie &c. Par le R. P. Dom Augustin Calmet, Abbé de Sénones. Nouvelle édition revûe, corrigée & augmentée par l'Auteur. Tome I / II. A Paris Chez Debure l'aîné, Quai des Augustins, à l'Image S. Paul. M. D. CC. LI. Avec Approbation & Privilege du Roi.

€ 1450.00

Augustin Calmet,

1751
Order / information

See all items in Other

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Het boek der PSALMEN nevens de gezangen bij de HERVORMDE KERK van NEDERLAND in GEBRUIK; Door last van de Hoog Mog: Heeren STAATEN GENERAAL der vereenigde nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. 't Amsterdam by H. Brandt, D. onder de linden, P. Schouten de Wed. O. van Grafhorst, J. de Groot en Compagnie, 1774. / Gebonden met: Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. Te Amsterdam Bij Johannes Allart MDCCCVII

€ 95.00


1774
Order / information

See all items in Religion

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Instruction de la Jeunesse en la Piete Chretienne, Tirée de l'Ecritur e Sainte, & de Saints Peres. Divisee en cinq parties. Par M. Charles Gobinet, Prêtre, Docteur en Theologie, de la Maison & Societé de Sorbonne: Principal du College du Plessis-Sorbonne. Ut detur parvulis astutia: Adolescenti scientia & intellectus. Prov. I. Acev une Instruction pour la Méditation. Nouvelle edition Trés-exactement revûë, corrigée & augmentée. A Louvain, Chez Jean Francois van Overbeke, à la Lampe d'Or. 1763. Avec Approbation & Privilege.

€ 65.00

M. Charles Gobinet,

1763
Order / information

See all items in Religion

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Maandelyksche Berichten Uit de andere Waerelt: op de spreekende Dooden. Bestaande in Redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene Potentaten en Personagien van Rang: zo van den Deegen, Tabbaart, Letteren, als anders. Een-en-sestigste Zamenkomste, Tusschen Paus Innocentius de XIIIde, en Pater Abraham van St. Clara. Doormengt, met Staatkundige en Historische aanmerkingen, de kern der geneimste zaaken, en byzonderste voorvallen, in de voornaamste Hooven van Europa. Voor de maand July, 1726. Te Amsterdam, By Nicolaas ten Hoorn, Boekverkooper 1726.

€ 145.00

Abraham van St. Clara,

1726
Order / information

See all items in Religion

Более информация
 • x
 • x
 • x
Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart Uitgegeven door E. Bekker Wed. Ds. Wolff, en A. Deken Niet vertaalt Derde druk in 's Gravenhage By Isaac van Cleef MDCCLXXXVI

€ 195.00

E. Bekker en A. Deken,

1786
Order / information

See all items in Literature

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
J. Cats gedachten op Slapeloose Nachten, waar inne De Deugd van Herberg- en Mededeyksaamheyt aan Nootdrustigen, wydlustig vertoont ende de vruchten derselver naar 't leven afgemaakt werden: mitsgaders Met Twee-en-tachtig-jarig leven van de selven Heere van zyn geboorte tot zyn dood toe: door hem zelf in vaerzen beschreven. Den achsten druk. Met vernieuwde Figuuren. Te Leyden, By Jan van der Deyster. Boekverkoper in de Koornbrugsteeg, 1732. Met privilegie.

€ 165.00

Jacob Cats,

1732
Order / information

See all items in Literature

Более информация

Предыдущая - Следующая
Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Поиск по тексту

  

Цена

От До

Year of print

От До

On Sale

Only products with discounts (2)
All Stock (570)

Type

Display books only (60)
Display maps only (10)
Display prints only (4)
Display Antiques only (2)
Display postcards only (0)

Язык

Неметский (16)
Английский (68)
Французкий (142)
Нидерландский (185)
Латыньский (88)

Complete works

Only complete works (552)
Only incomplete works (18)

Иллюстрированный

Иллюстрированный (240)
Нет иллюстрированный (330)