ANTIQUARIAAT MEUZELAAR

Язык      

Teл: +31(0)416-661950    Web: Главная    Ел. почта:info@meuzelaar.com

734 результатов
Results per page
Display available items (734)
Display sold items (888)

Предыдущая - Следующая
Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Triomph vande Christelycke Leere ofte Grooten Catechismus. Met eene breede verklaringhe van alle syne voornaemste stucken ende een korte wederlegginghe vanden catechismus der Calvinisten Alles beschreven door den Eerw. P. Cornelius Hazart, Priester der Societeyt Jesu. t' Antwerpen, By Michiel Knobbaert, by her Prosessen-guys in S. Peeter. M. DC. LXXXIII. Met Gratie ende Privilegie.

€ 775.00

P. Cornelius Hazart,

1683
Order / information

See all items in Other

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
De Gekheydt der Wereldt, wysselyk beschreven, en kluchtig vertoont in hondert narren en derselver narrenpoetzen: Alom doormengt met aardige Historien, vrolyke Verdigtzelen, en zedelyke Vermaningen. Door Pater Abraham van St. Clara. Eerste / Tweede Deel, met Figuren. Tweede druk. t' Amsterdam, By de Janssoons van Waesberge. MDCCXXXIV.

€ 950.00

Abraham van Sint Clara,

1734
Order / information

See all items in Other

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Naam-register van de Officieren en Rotsgesellen. Uitmakende de gantsche Schuttery der stad Delft, Benevens de Wagt-Beurten Van Mey 1732, tot Mey 1733. t' Samen gestelt door Abram Witbols. Te Delft gedrukt By Abram Witbols, 1732

€ 95.00

Abram Witbols,

1732
Order / information

See all items in Religion

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Gulden-Spiegel, ofte Op-weckinge tot Christelijcke Deughden. Af-gebeelt in twee Deelen: waer in vertoont werdt de schadelickheyt der sonder, mitsgaders de goetheydt ende weldaden Godts over de Boetvaerdigen. Tot Leeringe en stichtinge alle Christenen toe-gepast. Noch is hier by-gevoeght Thamers ontschaking, Of de verdoolde Liefde van Amnon. Als mede de Vermaeckelijcke Bruylofs-kroon, door-gevlochten met verscheyde leersame Gedichten, vermakelijcke Bruylofts- en aendachtige Liedekens: voor-gestelt op de vier Getijden van de Dagh. Gerijmt door Jacon Coenraeds Mey-vogel, Verciert met aardige Konst-platen. Tot Amsterdam, By Michiel de Groot, Boeck-verkooper op de Nieuwesdijck, tusschen de twee Sluysen. 1670.

€ 975.00

Jacob Coenraeds May-vogel,

1670
Order / information

See all items in Other

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Histoire de La Paix concluë. Sur la Frontiere de France & d'Espagne entre les deux Couronnes, l'An M. DC. LIX. Oú l'on voit les Conferences entre les deux premiers Ministres, & les Intereits de tous les Princes, avec un Journal de ce qui s'y est passé de plus remarquable: aussi tous les noms des Personnes principales qui y ont assisté de l'une & de l'autre part. Avec Un Recueil de diverses matieres concernantes le Sr. Duc de Lorraine. Augmentée & enrichie du Plan de l'Iske de la Conference. A Cologne, Chez Pierre de la Place, 1667.

€ 250.00

Galeazzo Gualdo Priorato,

1667
Order / information

See all items in History

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Nucleus Theologiae canonico-moralis Sive examen ordinandorum et approbandorum per modum usitatie dialogi Inter examinatorem & respondentem. Per F. Bernardinum Thenhaven, Ord. Ff. Min. Strict. Observantiae S. Theol. Lectorem Jubilatum, Prov. Saxoniae S. Crucis Custodem Custodum, Concinnatuin. Cum indicibus necessariis tam Examinum & Paragraphorum, quam etiam Rerum & Vorborum in eo contentorum. Editio secunda, in duas partes divisa. Acceduns in sine Propfitiones damnate. Coloniae agrippinae. Sumptibus Ottonis Jos. Steinhauss Bibliopolae unter setten dánnen. 1737. Cum Privi. Sac. Casar. Majest.

€ 85.00

Bernard Thenhaven,

1737
Order / information

See all items in Other

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Biblia Sacra Vulgate Editionis Sixti V. Pont. Max. Iussu recognita atque edita Versiculis distincta. Ego sum ostium. Fecit utraque unum eph. 2. Christus. Lugduni, Apud Fratres Hugvetan, & Soc.

€ 150.00


1680
Order / information

See all items in Bibles

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
Amusemens des eaux de Spa : ouvrage utile a ceux qui vont boire ces eaux minerales sur les lieux : enrichi de tailles douces qui representent les ves et les perspectives du Bourg de Spa, des Fontaines, des Promenades et des environs. Nouvelle Edition Tome I / II / III / IIII. A Amsterdam Chés Pierre Mortier. M. DCC. LII.

€ 375.00


1752
Order / information

See all items in Other

Более информация
[No image]
Oeuvres de Colardeau de L'Académie Françoise A Paris chez Cazin, Libraire, Cul-de-fac du Coq Saint-Honoré, No. 3 MDCCXCIII

€ 145.00

Charles-Pierre Colardeau,

1793
Order / information

See all items in Literature

Более информация
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
 • x
L'iliade Poëme. Avec un discours sur homere. Par Monsieur de la Motte, De l' Academie Françoise. A Paris, Chez Gregoire Dupuis, ruë S. Jacques, à la Fontaine d'Or. Avec Approbation, & Privilege du Roy. 1714.

€ 100.00

A. de la Motte,

1714
Order / information

See all items in Other

Более информация

Предыдущая - Следующая
Страница 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Поиск по тексту

  

Цена

От До

Year of print

От До

On Sale

Only products with discounts (2)
All Stock (734)

Type

Display books only (660)
Display maps only (49)
Display prints only (21)
Display Antiques only (3)
Display postcards only (1)

Язык

Неметский (20)
Английский (82)
Французкий (179)
Нидерландский (267)
Латыньский (112)

Complete works

Only complete works (713)
Only incomplete works (21)

Иллюстрированный

Иллюстрированный (311)
Нет иллюстрированный (423)